Blogg

RSS

Att hyra buss ger ett mervärde i Stockholm

2 Apr 2023

Om man ser till storleken på Stockholm så innebär avstånden mellan de olika stadsdelarna att det kan komma problem som speciellt är vanliga under sena kvällar och nätter. Det vill säga; befinner man sig på exempelvis en fest och ska ta ta sig från denna till någon annan som ligger på andra sidan av Stockholm så kommer den logistiska frågan att vara svår att lösa; särskilt om man är ett större sällskap. Det här innebär att man antingen reser tillsammans och att man gör detta genom att förlita sig på de kollektiva alternativ som finns – tunnelbana, bussar, pendeltåg – och att man i och med det förmodligen kommer att få vänta länge innan festen i fråga kan fortsätta. Hur bra kollektivtrafik det än finns i Stockholm så får man räkna med att kvällar och nätter tar tid och att man som resande måste vara beredd på många byten samt en längre restid – naturligtvis här beroende på vart man ska samt var man reser ifrån.

Återstår här gör då ett annat alternativ och detta i form av taxi; något som kostar mycket pengar och som dessutom splittrar sällskapet ännu mer än vad kollektivtrafiken gör. Menas med detta; är man ett sällskap om 30 personer och ska ta sig exempelvis från en konferens utanför Stockholm till en lokal innanför tullarna för vidare festligheter och där man bestämt sig för att åka taxi så kommer detta att innebära att man kommer fram vid olika tidpunkter och att det även i slutändan kommer att kosta mycket pengar. Taxi är – i Sverige och i Stockholm – en väldigt kostsam historia om man jämför med andra länder och detta även om man delar på kostnaden mellan sig. Som en fotnot här innan vi fortsätter så ska vi även tillägga att det numera finns en slags alternativ taxiverksamhet vid namn Uber som är betydligt mer humana gällande priserna. Även vid Uber så får man dock räkna med att sällskapet splittras och av den anledningen så skulle vi istället vilja dra en lans för ett annat alternativ i form av att hyra en buss.

Att hyra buss i Stockholm för transport mellan punkt A och punkt B – oavsett var dessa ligger – ger en chans att fortsätta festen gemensamt och det ger dessutom en lägre kostnad i slutändan. Många personer glömmer bort möjligheten som finns i att hyra buss i Stockholm och detta är något som i slutändan leder till ett splittrat sällskap, ett avbrott i festen och sämre stämning – genom att hyra buss så fortsätter festen hela tiden; från start till mål och utan avbrott. Vi kan här nämna – som exempel på en fest där en hyra av buss rekommenderas – nämna ett bröllop i Stockholm. Ett bröllop vars vigsel äger rum på ett ställe, där middagen sker på ett annat och där själva festen därefter ska äga rum på ett tredje ställe i Stockholm.

Här är det dels både ekonomiskt gynnsamt att hyra en buss samtidigt som samtliga deltagare kan fortsätta festligheterna utan avbrott. Hade man här förlitat sig på privata chaufförer, taxi eller på kollektivtrafiken så hade bröllopet – helt enkelt – blivit väldigt upphackat och det här är tyvärr inte ovanligt då det kommer till liknande tillställningar av modell större i Stockholm. Avstånden ställer högre krav och att hyra en buss är något som lever upp till dessa på ett bättre sätt än alternativen.

Hyra buss är miljövänligt i Stockholm

En annan viktig del i allt detta handlar om miljön och hur den påverkas vid dessa transporter. Klart står här att taxi är det absolut sämsta alternativet då flera bilar släpper ut betydligt mer avgaser än vad exempelvis en buss gör och sett till hur känsligt Stockholm är så måste man även väga in miljöaspekten i denna fråga. Att åka kommunalt ger också en bättre miljö – men då måste man ställa detta mot den tid som det alternativet tar under en sen kväll och här återstår alltså att hyra buss.

Det hela är enkelt att förklara och handlar om att ju fler personer som man får plats med i en buss, desto mindre avgaser släpps också ut och jämför man utsläppen från en buss med hur mycket sex stycken taxibilar släpper ut så är det också lätt att förstå varför miljön mår bättre av det förstnämnda.

På samma sätt som man samåker till sitt jobb med kollegor så kan man också applicera frågan om att hyra buss vid de mer festliga tillfällena man står inför. Om det sedan handlar om ett bröllop, en konferens, en 50-årsfest eller en företagssammankomst spelar ingen roll – att hyra en buss ger alltid en högre komfort, ett bättre pris och en bättre miljö i slutändan.

Hyra buss är billigt i Stockholm

Ser man till kostnaden för att hyra en buss så är denna väldigt modest om man jämför med att åka taxi och priset är något som påverkas av hur många man är i sällskapet samt vilket bussbolag man anlitar. Det finns väldigt många bussbolag i Stockholm och tipset är att man kontaktar så många som möjligt och att man gör detta på ett tidigt stadium. Det man kommer att upptäcka genom detta är två saker.

Nummer ett är att det skiljer väldigt mycket i pris mellan att hyra en buss hos ett företag jämfört med ett annat och att en kontakt med flera bussbolag således kan spara väldigt mycket pengar. Nummer två handlar om att priset – helt enkelt – blir lägre om du är ute i god tid än om du söker efter en buss att hyra i absolut sista sekunden. Priset kommer hur som helst att vara betydligt humanare än vad kostnaden för flera taxibilar och – som vi sa – komforten kommer att var betydligt högre.

Detta tillsammans med miljöfrågan och det faktum att en fest kan fortsätta utan uppehåll tycker vi samtliga talar för att man ska överväga att hyra en buss i Stockholm om man ska förflytta ett större sällskap mellan två destinationer i Stockholm. Hyra buss i Stockholm kan man göra på www.hyrabussstockholm.se.

Juridisk expertis vid vårdnadstvist i Göteborg

11 Mar 2023

Anlita ett juridiskt ombud när det handlar om vårdnadstvist i Göteborg. Med rätt juridisk hjälp kommer rätten fram till ett bra beslut för alla parter.

Tårarna rann ner för kinden på Thomas. Varför gjorde exet så här frågade han sig. De som lovat att aldrig bråka om barnen. Exet hade skickat många ilskna sms, mejl och ringt arga samtal länge nu. Nu hade hon anlitat advokat och dragit igång en vårdnadstvist i Göteborg. Han försökte vara en bra pappa till barnen och pratade aldrig illa om sitt ex inför barnen.

Tydligen var det inte samma där. Neo och Nelly hade frågat om ”kärringen” hade varit på besök när de varit hos sin mamma. Först förstod han inte vad de menade, sedan visade det sig att de hade menat hans flickvän. Hon hade träffat dem några timmar senast de var här. Thomas hade inte sagt något om det till exet.

Erfarna jurister är bra vid en vårdnadstvist i Göteborg

Det räckte för exet. Hon ville inte att Thomas skulle ha barnen varannan vecka för att han lät flickvännen träffa dem ett par timmar. Thomas visste att han hade rätten på sin sida. Varje samtal fanns inspelat, SMS, mejl, och brev hade han sparat.

Han hade sett till att fixa en ”första hjälpen”-lista om han skulle hamna i en vårdnadstvist om barnen. Listor var hans grej. Han visste att det skulle finnas ett nummer till en jurist i listan. Det skulle bli bra för honom och barnen. Han skulle kämpa så för sina små.

Offentlig försvarare på uppdrag

8 Mar 2023

Som offentlig försvarare kan man få företräda alla möjliga klienter som är anklagade för alla möjliga typer av brott. Yrket är viktigt i rättssamhällen.

Det är viktigt att skapa en trygghet för alla i ett rättssamhälle. Därför finns det lagar och regler som sätter ramar för vad som är tillåtet och inte, men också hur man hanterar situationen när någon verkar ha brutit mot detta ramverk.

En sådan person kallas för en offentlig försvarare, och är den som ser till att en person som är anklagad för något får en korrekt rättegång och dom. Det gör också att dessa yrkespersoner har en stor tyngd på sina axlar, för att oskyldiga klienter inte ska bli dömda eller att ett brott inte ska rubriceras högre än vad det egentligen ska vara.

Tilldelad som offentlig försvarare

Epitetet offentlig försvarare betyder att man är utsedd av rätten till att företräda de som inte själva har någon advokat de har valt. Det kan bero på att man inte har varit i denna situation förut, eller att man inte har någon preferens när det gäller vilken försvarsadvokat man vill bli företrädd av.

Därför gör en försvarsadvokat ett mycket viktigt arbete som försvarare av lagar och regler i samhället. Uppgiften är inte alltid så lätt, då det i många fall kan vara en stor gråzon gällande brottet. Eller man kanske inte kan få fram faktiska bevis som talar för eller emot klientens skyldighet. Då får man enbart lita till att rättens domslut blir det korrekta.

Är det tungt att jobba på ett tryckeri Stockholm?

17 Feb 2023

Förr om åren kunde man säga att ett jobb på ett tryckeri var fysiskt krävande med många tunga maskiner som skulle lyftas och därför är det också ett mansdominerat yrke. Men saker och ting har på senare år ändrats inom tryckerier – man har nämligen mer och mer gått över till att datorisera och därmed också fått bort de absolut tyngsta delarna av jobbet.

Visst, det återstår packning, paketering och lyft av kartonger men tryckeribranschen har helt klart blivit lättare rent fysiskt. Detta har också inneburit att fler och fler kvinnor söker sig till olika tryckerier – speciellt då i större städer som Stockholm där fler tryckerier finns och där utvecklingen mot datoreseringen skett väldigt fort och den fysiska biten inte längre avskräcker. På många tryckerier i Stockholm kan man numera alltså se hur blandningen mellan kvinnor och män nästan är hälften av varje – något som naturligtvis är mycket glädjande då blandade arbetsplatser ofta får fram ett betydligt bättre resultat i slutändan.

Att det numera även inom tryckerier krävs datakunskap och annat har också skyndat på utvecklingen genom att fler och fler utbildar sig inom grafisk design och liknande saker som kan komma väl till pass på ett tryckeri. Även detta är dock vanligast i Stockholm där det helt enkelt finns fler sådana utbildningar än vad det gör i övriga landet.

Kan jag starta ett eget tryckeri i Stockholm

I och med att tryckeribranschen i stort blivit mer datoriserad så ser man också hur alltfler mindre tryckerier börjat dyka upp. Är du exempelvis en ung kille boende i Stockholm med god datavana och ett intresse för tryckeri så kan man numera prova sig fram i en mindre skala med att starta ett eget företag där jobb kan innebära allt ifrån mindre reklamtryck till att designa och trycka egna t-shirts. Denna utveckling är även den i grunden positiv då fler får jobb inom tryckbranschen och man som kund då också i slutändan kan pressa priserna lite extra mot för vad man kunde göra tidigare.

Det blir helt enkelt större konkurrens och om du nu bor i Stockholm så kan du exempelvis välja bland 150 olika tryckerier mot kanske 50 stycken som det var för bara några år sedan. En sund utveckling sett till priserna men kanske även sämre sett till det färdiga resultatet. Detta är helt enkelt något som framtiden får utvisa då, som sagt, denna datorisering av tryckerier ännu bara har några år på nacken.

Det kan lika väl bli så att fler återgår till de etablerade tryckerierna istället för de mindre då resultaten fån dessa helt enkelt visat sig vara sämre. I slutändan väljer alltid folk det alernativ som ger bäst slutprodukt – detta oavsett om det handlar om ett tryckeri i Stockholm eller en bilverkstad i Simrishamn. Att man sedan får betala lite extra för just ett bättre resultat, ja, det brukar ändå nämligen löna sig i längden.

Se mer om tryckerier på www.tryckstockholm.nu.

Mäklare i Strängnäs gör försäljningen tryggare

16 Jan 2023

Att ge sig ut på bostadsmarknaden är ingen enkel sak. För att allting ska bli rätt, så hjälper en mäklare i Strängnäs er både med försäljning och köp.

Det här med att sälja eller köpa bostad kan vara en överväldigande sak. Det är många känslor när man ska sälja sitt hem. Dessutom innebär det ofta att man ska lägga pengarna på att köpa en ny bostad. Det innebär att man vill få ut så mycket som möjligt av försäljningen, vilket inte alltid är det enklaste.

Alla har nog hört om hur marknaden ständigt går upp och ned, inte enkelt för någon att hålla koll på. Men de som verkligen har koll på det är mäklarna. Mäklaren kan hjälpa dig med försäljningen av ditt hem och nå ut till rätt sorts bostadsköpare. Det gör att chansen ökar för att du får ut en större summa för boendet.

Vad exakt gör en mäklare?

En försäljning av en bostad är inte direkt som att exempelvis sälja ett par byxor. Det är mycket som behövs fixas med först, som exempel en värdering av bostaden. Vilket en del mäklare i Strängnäs erbjuder helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Bostaden behöver även besiktas innan den läggs ut till försäljning.

Därefter ska det tas bilder som framhäver bostadens fördelar och gör det enklare för en spekulant att se hur deras bohag hade sett ut där. En beskrivning av området behöver också göras. Allt detta ordnar mäklaren. Givetvis har de även en bra plattform där de når ut till rätt spekulanter. Vill du veta mer om mäklare kan du läsa mer på www.mäklaresträngnäs.net.

Hyra projektor är inte svårt i Stockholm

30 Nov 2022

Det är nog inte varje dag du behöver hyra projektor för att göra ett jobb i Stockholm. Men skulle du behöva det finns det en hel del fina möjligheter.

När du ska hålla ett föredrag, eller ge lektioner och utbildning med hjälp av rörliga och fasta bilder, kan en projektor vara till god hjälp. Ditt föredrag blir till exempel mycket tydligare för deltagarna att förstå när det finns både rörliga bilder och stillbilder att titta på.

Det är viktigt att synas och höras på marknaden idag och eftersom utvecklingen av tekniska hjälpmedel går så fort kan det verkligen löna sig att hyra denna utrustning i stället för att köpa den. Speciellt om du inte använder den varje dag i jobbet utan bara behöver den vid enstaka tillfällen i livet.

Att hyra projektor kostar olika mycket beroende på modell och antal dagar

Att hyra en projektor i Stockholm kostar olika mycket beroende på om du har den en dag eller en hel vecka. Likaså blir priserna differentierade beroende på vilken slags utrustning du behöver. För det mesta behöver du även lägga till en liten summa för att få den transporterad och installerad.

Det innebär även att du själv bör tänka till lite extra och boka en i så god tid du kan. Du kan ha vilket skäl som helst för att vilja hyra en projektor. Kanske vill du ha en filmkväll med familjen då ni reser tillsammans in i minnenas land och ser allt ni gjort under era år tillsammans? Hyr en projektor snabbt och smidigt här: www.hyraprojektorstockholm.se

Löneoutsourcing gör livet smidigare

20 Nov 2022

En småföretagare förväntas klara en hel del. Men när man skaffar anställda och löner ska betalas ut är det skönt att det finns hjälp som löneoutsourcing.

Eva hade haft sitt företag i många år. Det hade bara varit hon som tog hand om kunderna som kom för massage. Likaså hade hon tagit hand om allt pappersarbete. Så plötsligt från ingenstans blev allt helt galet. Företag kontaktade henne var och varannan dag för att få henne som företagsmassör.

Till en början försökte hon hinna med dem alla. Men det visade sig till sist bli omöjligt. Hon började smida planer om att ha några anställda som antingen kunde ta hand om företagskunderna på kliniken, eller åka ut till företagen och ta hand om personalen där. Det fungerade ända till hon skulle fixa löner till de anställda. Reglerna gjorde henne alldeles snurrig.

Löneoutsourcing räddade företagare

Det hade blivit en del övertid för några av de nyanställda och redan där var hon körd. Innan hade hon haft enskild firma och bara behövt göra uttag för egen lön. Nu var hon aktiebolag och för löner fanns miljoner regler. I panik ringde hon till ett företag som arbetar med löneoutsourcing för att få hjälp.

De tog fram en plan där hon även lämnade bort större delen av sin bokföring men ändå hade inblick i hur det såg ut. Dessutom kunde hon genom outsourcing äntligen lämna bort lönerna. När hon lämnade mötet var klumpen i magen borta och den skenande pulsen hade saktats ner. Hon tog det som ett omen att hon hade gjort det enda rätta. Läs vidare om löneoutsourcing här: www.outsourcinglön.nu

Utomhusreklam - stora fördelar

7 Nov 2022

Funderar du på hur ditt företag kan skaffa er ett försprång gentemot era konkurrenter och öka er försäljning? Mycket av detta bygger på att man ökar budgeten för marknadsföring. Det eviga sanningen om att Syns man inte så finns man inte stämmer de facto - och i ju fler kanaler du syns, desto större chans har du att göra dig ett namn.

Många glömmer i detta bort den klassiska utomhusreklam som tidigare var en självklarhet. Man tänker sig att enbart reklam online och en ökad digital närvaro är det som gäller. Vi skulle säga att kombination av utomhusreklam och marknadsföring online är det som bär mest frukt. Här nedan ska vi titta närmare på utomhusreklam och ge några snabba tips om detta:

  • Dooh. Dooh är en förkortning av Digital out of Home och det handlar om att använda sig av digitala skyltar för utomhusreklam. Fördelen med detta är att man kan använda sig av mer rörlig reklam och att man även på ett flexibelt sätt kan justera och göra ändringar. Med dooh kan man även exempelvis välja under vilka tider en reklam ska visas - exempelvis när den tilltänkta målgruppen rör sig utomhus.
  • Vepor. En klassisk fasadvepa drar direkt till sig uppmärksamhet. Detsamma för flera mindre sådana som hängs upp i exempelvis gallerior. Det man ska tänka på är att anlita rätt partner som A) har tillgång till mer attraktiva adresser - runt hela landet - och B) som kan hjälpa till med designen av veporna.
  • Fantasi. Man vinner ett krig om kunderna genom smartare marknadsföring. Utomhusreklam är extra tydligt gällande detta. Var ska du synas, när ska du synas och i vilka sammanhang vill du att ditt varumärke ska dra till sig uppmärksamhet? Återigen: ta hjälp av experter i denna fråga och skapa en bra plan för hur din utomhusreklam ska se ut.

Läs vidare om dina alternativ vad gäller utomhusreklam här: www.xloutdoor.se

Gå en kurs i förhandlingsteknik

13 Oct 2022

Vissa har det naturligt i sig att alltid ta hem en argumentation. För oss andra kan en kurs i förhandlingsteknik ge verktygen till att bli vinnare till sist.

Det finns de som kan snacka omkull nästan vem som helst. Motparten får, hur väl denne än har förberett sig, känna hur argumenten krossas ett efter ett. Även om hen vet med sig att ha rätt, att ha argument som baseras på fakta, och om hen brinner för sin sak, så är det lönlöst att kämpa emot.

Den som har den naturliga gåvan att alltid kunna gå segrande ur sådana retoriska kamper har det väl förspänt. Det är bara att beklaga oss andra, som önskar att vi en endaste gång kunde vinna en ordstrid mot en sådan drabant.

Förhandlingsteknik handlar om verktyg och strategi

Vi som oftast finner att vi hamnar på den förlorande sidan i en argumentation, kan dock förbättra våra chanser genom att gå en kurs i förhandlingsteknik. Det är verkligen något att rekommendera starkt, åtminstone om du har ett yrke där du behöver kunna förhandla och argumentera för din sak.

På en kurs i förhandlingsteknik får du de verktyg du behöver. Du får lära dig kommunikationens nyckelprinciper. Du får lära dig hur du ska hantera ett nej eller ett ifrågasättande. Du får lära dig vilka strategier som fungerar bäst på olika typer av motståndare. Det är helt enkelt guld värt att gå en sådan kurs. Det kommer du inte minst att märka nästa gång du står öga mot öga, ord mot ord, mot den som alltid tidigare kunnat snacka omkull dig.

Begagnade skrivare i nyskick, för ditt företag

5 Oct 2022

Ingen orkar med en krånglande skrivare. När ditt företag hyr begagnade skrivare i nyskick ingår service, reparation och support, för ett enklare företagsliv.

Även om samhället blir allt mer digitaliserat finns det fortfarande ett behov av fysiska papper och utskrifter. Vissa handlingar lämpar sig bättre i pappersformat och andra behöver av sekretesskäl endast finnas i fysisk form. Oavsett varför ditt företag behöver en skrivare, kan det vara värt att titta på olika lösningar.

Att köpa in en företagsskrivare kan var mycket kostsamt, samtidigt som ni själva står med eventuella reparationskostnader. Eftersom skrivare på företag utsätts för högt tryck och mycket slitage är det oftast bara en tidsfråga innan den behöver repareras eller bytas ut. Då kan det vara värt att titta på möjligheten att hyra begagnade skrivare i nyskick.

Begagnade skrivare i nyskick drar ner kostnaden

När du hyr en skrivare ingår reparation, reservdelar och byte till en ny om skrivaren krånglar. Ditt företag kan välja att hyra nya eller begagnade skrivare. De begagnade skrivarna är i nyskick, men oftast något billigare att hyra. På så vis får du en skrivare där service ingår, men håller samtidigt nere kostnaden.

Att hyra begagnade skrivare kan även vara ett sätt att vara mer miljömedveten. När du hyr en begagnad skrivare bidrar du till att dess livslängd förlängs, istället för att den kastas bort. Den gamla miljöramsan “reduce reuse recycle” tar upp återanvändning som en av sakerna som minskar miljöpåverkan. Genom att återanvända begagnade skrivare gör ditt företag miljön en tjänst.

Pallställ - högre säkerhet och mer effektivitet

2 Oct 2022

Oavsett om man arbetar med First In, First Out eller med First In, Last Out på ett lager så måste man se till att systemet i fråga är optimerat. Detta sker primärt genom att man använder sig av pallställ som är framtagna för att passa det system man använder - och för de gods man dagligen hanterar.

Om det sedan handlar om pallställ som har öppningar åt båda håll, om pallställ som har en sida mot väggen - perfekt för FIFO-system - eller om pallställ som ger möjlighet att stapla på höjden är egentligen irrelevant: huvudsaken är att man har en lösning som passar den egna verksamheten samt lokalens utformning.

Skillnaden mellan ett effektivt lager och ett ineffektivt sådant ligger ofta i just denna fråga. Ett lager som har skräddarsydda pallställ har också gett sig själva förutsättningar för att arbeta snabbare och säkrare. Man tar bort de vanliga bromsklossarna och flaskhalsar som ligger i vägen och man njuter frukterna av detta i form av en trygg och säker arbetsmiljö där alla vet vad som ska göras - och vem som ska göra det.

Undermåliga pallställ leder till olyckor

Det diametralt motsatta sker hos lager som inte har pallställ optimerade för den egna verksamheten. Något som dessutom bär enorma brister rent säkerhetsmässigt och som ofta är skälet till de olyckor som äger rum inne på svenska lager. Dålig märkning av maxvikt, undermålig märkning av var truckar arbetar och så vidare: allt detta skapar potentiella livsfaror och det finns även lagar som stipulerar att pallställ ska ha en tydlig - och givetvis korrekt - märkning av vilken maxvikt de kan bära.

Idag finns det goda möjligheter att hitta en skräddarsydd lösning för pallställ för er verksamhet. Det finns tillverkare som erbjuder hjälp hela vägen från start till mål och som är med redan från planeringsstadiet. Den hjälpen och rådgivningen är något som verkligen gör skillnad. Hur ser era lokaler ut, hur högt i tak har ni och vilka utmaningar finns i övrigt? Genom att ta hjälp redan med planeringen så skapas pallställ för er - och ingen annan.

Digitala entrètavlor - skapa ett stilrent flöde i er BRF

12 Sep 2022

Hur skapar man ordning och reda i en BRF? Att man lever tillsammans i en fastighet innebär inte att man har samma syn på hur saker och ting ska skötas och hur saker och ting ska se ut. Vi är alla olika och ser man till exempelvis en tvättstuga så blir detta område allra tydligast på hur våra olikheter ser ut. Ett sätt att skapa en bättre organisering och ett bättre flöde av information i en BRF handlar om att investera i digitala entrétavlor.

Genom sådana kan man skapa en tydligare information om vem som bor i fastigheten, hur denne kontaktas samt om det exempelvis finns någonting som ska ske inom den närmaste tiden - planerat underhåll, styrelsemöte eller exempelvis hur energiförbrukningen ser ut i fastigheten. Digitala entrétavlor kan även kopplas upp mot exempelvis portkoder och där man även kan säkra dem genom att använda glas som inte går att slå sönder eller vandalisera.

Smart information genom digitala entrétavlor

Många BRF.er som valt digitala entrétavlor använder dem även - utöver att ge tydlig information om vilka som huserar i fastigheterna - som ett sätt att plocka fram mer lättsmälta nyheter om vad som händer i omvärlden samt för att exempelvis visa väderprognoser.

Digitala entrétavlor kan även användas i exempelvis nämnda tvättstugor och då kan man komma att slippa de bråk och konflikter gällande bokning av tider som normalt kan förekomma i en BRF. Genom att exempelvis använda tavlorna kan man enkelt se vem som står på tur, kontakta denne person och upplysa om att man kanske dragit över tiden lite. Detta ger en bättre grannsämja och minskar friktionen mellan de som delar fastighetens olika faciliteter.

Och, i ärlighetens namn: är det inte väldigt förlegat att använda sig av gamla tavlor och information genom skrivna lappar? Inte nog med att sådana negligeras och misstolkas - de adderar inte mycket till det estetiska uttrycket heller. Genom att välja digitala entrétavlor så skapar man en snygg, modern och smakfull portuppgång där både boende och gäster får ett bra intryck av bostadsrättsföreningen i fråga.

Redovisningsbyrå räddade bageri i Stockholm

7 Sep 2022

Många företag i Stockholm blir hjälpta när de anlitar en redovisningsbyrå. Företagare med enskild firma hinner med mer jobb när de tar hjälp med bokföringen.

Bianca var så trött att hon knappt visste vad hon hette. Varje kväll när hon till sist kom hem stupade hon i säng oftast utan att vare sig äta något eller ta en dusch. För åtta månader sedan hade hon öppnat ett litet bageri i utkanten av Stockholm. Sedan dess hade det varit full fart.

För att klara av räkningarna gjorde hon allt själv. Hon gick upp mitt i natten för att baka. När det var klart öppnade hon butiken som sedan stängde klockan fem. Sedan städade hon hela stället, och som sista insats satte hon sig och redovisade dagskassan samt ordnade med resten av pappersarbetet. Hon hade inte råd att ta hjälp med redovisningen.

Det fanns pengar till redovisningsbyrå

En vän klarade inte av att se henne slitas ut och bokade in en tid hos en redovisningsbyrå. Bianca lovade att gå på mötet och höra sig för, även om hon visste att det inte skulle fungera. Ekonomen som mötte henne var trevlig och bad Bianca berätta hur hennes dag och hennes företag såg ut.

Efter att ha tittat över ekonomin visade det sig att kostnaden skulle betalas igen då hon blev piggare. Hyrde hon in en städfirma kunde hon gå hem när butiken stängde. De räknade på det och hon kunde inte tro att hon jobbat själv för att spara de få slantarna. Hon tackade för översynen av ekonomin och anlitade redovisningsbyrån med det samma.

Live shopping sätter agendan för modern e-handel

6 Aug 2022

Live shopping är en modern version av TV-shop. I ordets positiva bemärkelse. I dag är produkterna bättre, betalningen smidigare och leveransen snabbare.

Live shopping är något många anser vara e-handelns framtid. Andra menar att konceptet verkar oroväckande bekant. Är det inte typ som TV-shop? Men om du tycker att det är en negativ koppling, ska du tänka om. Och tänka tillbaka lite. Visst har du rätt starka minnen från TV-shop ändå?

Konceptet live shopping handlar i stort om att en programledare eller presentatör visar upp varor i realtid på din valda skärm. Du kan titta på smart-TV, dator, smartphone eller iPad, vilket du vill. Samtidigt kan du handla precis det som du ser visas upp på skärmen, och få produkten med snabb hemleverans

Live shopping kommer generera försäljning

Det som skiljer live shopping från gamla tiders TV-shop är med andra ord allt det praktiska runt omkring shoppingen. I dag är det betydligt smidigare att betala för varorna, och leveranstiderna är betydligt kortare. Med andra ord kan live shopping ha mycket större chanser att bli ännu mer framgångsrikt än vad TV-shop någonsin var. Och många av dem som är födda på -70 och -80-talen har starka minnen av TV-shop.

Troligen gäller detta även deras föräldrar, även om just de kanske gjorde ett och annat köp de helst skulle vilja glömma bort. I dag erbjuds produkter av lite mer kvalitet på live shopping än vad som var fallet med TV-shop. Men faktum kvarstår: Många svenskar handlade massvis med grejer på TV-shop. Det finns ingen anledning att tro att det skulle sluta annorlunda med live shopping.

ESD-skydd för elektroniska produkter

6 Mar 2022

ESD innebär den elektrostatiska urladdning som kan uppstå när två elektriskt laddade föremål kommer i kontakt. För att undvika de skadliga effekterna av detta använder man ESD-skydd.

ESD eller ElectroStatic Discharge är ett plötsligt flöde av elektriska laddningar som inträffar när elektriskt laddade föremål kommer i kontakt. Oftast märker man det inte men det kan vara så kraftfullt att det knäpper eller gnistrar till och då kan man också känna det som en stöt.

För människan innebär det egentligen inga problem men elektroniska komponenter och produkter kan ta skada. Det syns inte och upptäcks inte heller inte vid sluttestningen men det kan finnas problem i slutprodukten. Hållbarhet och funktionalitet kan ha tagit skada och därför behöver man använda ESD-skydd under arbetet med produkterna.

Företag som arbetar med att utforma och installera ESD-skydd har många lösningar som blir en god investering för att undvika dessa problem och risker.

Företag som arbetar med ESD-skydd hjälper till att bygga en säker miljö

Det bästa man kan göra är att bygga ett helt område med ESD-skydd för att kunna hantera elektroniska komponenter på ett tryggt och säkert sätt. Ett område med komplett ESD-skydd kallas ett EPA-område.

I ett EPA-område är den viktigaste faktorn att investera i ESD-skydd på möblerna och här har företag som specialiserat sig på området många lösningar.

Att redan på etableringsstadiet investera i en miljö med ESD-skydd underlättar men det går att bygga EPA-områden i efterhand också. De företag som har kunnande och ESD-skyddande produkter hjälper till att bygga den miljön.

← Äldre inlägg

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.