Blogg

Sida 2

RSS

Därför måste alla handlare bli digitala

15 Sep 2019

Att handla på nätet har blivit var mans "torg". För 100 år sedan gick man ut på torget, där alla som hade varor att sälja, stod. Det var på de stånden som de flesta affärer skedde. Det var där man köpte sin boskap, sin mat, sina byggvaror, spikar, träbrädor och vad det nu var som man ville köpa. Idag är alla "torg" digitala, och vi behöver inte träffa någon annan människa när vi handlar.

Man kan ju undra vad som händer med den mänskliga interaktionen när man aldrig träffar den som man handlar från. Utvecklingen har förskjutits från den fysiska butiken, där man kunde känna på materialet, smaka på maten, lukta sig till om det var färskt, friskt eller mindre färskt och friskt. De fysiska butikerna finns fortfarande – men man kan med fog undra för hur lång tid de kommer att finnas där.

De stora handlarna måste ställa om

Det är inte bara de små handlarna som står inför en gigantisk omställning, även de stora företagen är tvungna att ställa om. Ikea och Hennes & Mauritz har sett vikande försäljningssiffror, kanske beroende på att de inte har ställt om tillräckligt snabbt till efterfrågan på att kunna sitta hemma och knappa hem de varor som man önskar köpa. De har sett sig omsprungna av e-handlare som har snyggare hemsidor, enklare posthantering och lättare system för sin handel.

Alla företag måste vara på tårna

Alla företag bör vara på tårna. Det sker större förändringar just nu än under modern tid än sedan elektriciteten kom. Med elen kom alla lampor som inte längre behövde stearin eller olja för att lysa upp. Man fick möjlighet att laga mat med el, och behövde inte ved för matlagningen. Man behövde inte längre ved och kamin för uppvärmningen. Istället kom olja och fossila bränslen att ersätta veden och kaminerna.  På samma sätt har ditigaliseringen kommit att förändra vårt samhälle och hur vi agerar när vi ska handla. Vi har inte längre så många fysiska möten längre, det kan man göra över Skype. Vi har e-mmail i stället för de "riktiga" brev man hade förut. Vi har telefoner som är digitala och som rings med digitala nät. Därför behöver även företagen alltid utvecklas i takt med utvecklingen.

Miljön viktig i dagens samhälle

Just nu går utvecklingen till det miljövänliga och hållbara. Det innebär att alltfler efterfrågar varor som har tillverkats på miljövänlig väg och som inte förstör naturen och jorden. Här kan man läsa mer om affärsutveckling och hur man tar till vara den egna personalens kompetenser i företaget på: https://www.företagsutveckling.nu.

Brandcell och brandtätning – så fungerar det

5 Aug 2019

Vid brand är det av största brandisoleringvikt att dess spridning begränsas på ett effektivt sätt, och det kan man göra genom att dela in byggnader i brandceller. Dessa består av väggar och bjälklag som har en brandavskiljande effekt, och tillsammans med tätade genomföringar, brandsäkra dörrar och fönster kan man stänga inne elden under en tidsbegränsad period för att förhindra spridning och för att underlätta utrymning.

Vad är en brandcell?

En brandcell är en sektion av en byggnad som är byggd på ett sådant vis att den ska klara av att motstå brand under en viss tid. En riktigt bra cell kan hålla både giftig rök och eld borta i upp till 60 minuter, vilket ger gott om tid för utrymning och för räddningstjänst att komma på plats för att påbörja släckningsarbetet.

Det finns många utrymmen som kan delas in i brandceller för att öka säkerheten.

Här följer några exempel:

-Trapphus
-Verkstadslokal
-Garage

-Pannrum
-Lager

Viktigt med korrekt brandtätning

Alla genomföringar i en brandcell behöver brandtätning för att inte rök, eld eller vatten ska kunna sprida sig vidare till andra delar av byggnaden. Det räcker alltså inte med att väggar och bjälklag som är brandavskiljande, utan man behöver komplettera med andra material. Vilken typ av brandtätning som lämpar sig beror på flera olika omständigheter, som till exempel vilken typ av lokal det gäller och vilken typ en genomföring det är som ska tätas.
Har man ingen brandtätning kommer heller inte brandcellen att fungera eftersom elden kan sprida sig via små hål för rör, ledningar och annat.

Nya installationer och genomföringar

Behöver man av någon anledning dra nya rör eller ledningar brukar det inte vara några problem, så länge man ser till att täta igen direkt efteråt. Många av de material som används vid brandtätning är dessutom flexibla just för att kunna göra nya hål när det behövs, så man behöver alltså inte byta ut hela materialet. Ska man göra detta på egen hand är det viktigt att man använder sig av ett system som lämpar sig för det aktuella utrymmet för att man ska få ett fungerande skydd även fortsättningsvis, samt att man följer dom krav som finns.

Skillnaden mellan minimal och total förstörelse

Att dela in en byggnad i brandsäkra sektioner kan vara skillnaden på liv och död tack vare att utrymningstiden förlängs. Det kan också vara avgörande för hur stor skada bygganden kommer ta av en eventuell brand, och om den hinner bli övertänd eller inte innan hjälp finns på plats. Det är alltid viktigt att se över brandskydd oavsett typ av byggnad, och brandceller med korrekt brandtätning, kontinuerligt underhåll och tillsyn tillsammans med brandsläckare, brandlarm och annat är en billig försäkring för både människoliv och byggnad.

brandisolering.nu är ett företag vi kan rekommendera inom detta område. 

 

Frågor och svar om att beställa produkter från ett tryckeri

9 Jul 2019

Hur fungerar det egentligen med att beställa produkter från ett tryckeri? Det varierar naturligtvis lite grann. I Stockholm, Göteborg och hela landet finns en uppsjö av olika aktörer. De flesta har dock köpprocessen gemensamt i grunden. I den här texten tittar vi på information som vi ser från ett tryckeri i Stockholm, och ett annat tryckeri i norra Sverige.

 

Får man korrektur innan produktion?

En korrektur, alltså en slags digital skiss på trycket, brukar erbjudas av tryckerier. Detta så att du tydligt ska se hur trycket kommer att se ut på produkten du har beställt, eller funderar på att beställa.

 

Går det att beställa på nätet?

Ja, och det är väldigt vanligt att man gör det idag. När du går till ett digitaltryckeri kan du helt enkelt skicka över en bild eller en logga, till exempel, som de sedan använder för att trycka produkten. Många aktörer har en webbutik där du kan välja produkter, och sedan ett gränssnitt på hemsidan där du själv kan skapa ditt tryck. För större upplagor brukar det dock vara bra att ta kontakt med tryckeriet i fråga.

 

Får man se provtryck?

Det beror på lite. Går du till ett mindre digitaltryckeri är det enkelt att ta fram ett provtryck till en mycket låg kostnad. Ska du däremot trycka med offset bör du vara beredd på att provtrycket kostar några kronor. Frågan är om du verkligen behöver provtrycket, om du har fått en korrektur innan. Sannolikt är det värt att investera i ett provtryck, även med offset, om det är en stor upplaga som ska tas fram. Firman i Stockholm vi tittar på understryker att korrekturen räcker utmärkt i många fall.

 

Vad innebär screentryck?

Det är en vanlig metod man använder när man ska trycka på tyger, till exempel kläder. Tryckfärgen pressas genom en duk med en gummiskrapa. 


I vilket format ska filerna skickas?

Olika tryckerier kan ha olika preferenser för detta. Ett tryckeri i Stockholm vi tittar på säger att de vill vektoriserade filer när de tar emot tryckfiler för profilprodukter. Många gånger återfinns dessa filer som PDF:er, eller som .eps. De understryker att de, för papperstrycksaker (broschyrer, kataloger och liknande) vill ha PDF:er.

 

Vektorfiler används för att det ska gå att förminska och förstora motivet, utan att kvaliteten på bilden påverkas. Om du inte har en vektorfil kan du med all sannolikhet kontakta ditt tryckeri för att få hjälp med detta.

 

Tips för en prisvärd takrenovering

22 Jun 2019

Dags för en takrenovering? Oatakvsett om du planerar att göra stora delar av jobbet själv, eller om du ska anlita en takläggare, så finns det ett antal saker som är bra att ha i åtanke för att hålla nere priserna. En takrenovering är sällan en billig historia, så de små procentuella besparingar du gör kan, i slutändan, bli väsentliga summor i kronor och ören.

En takrenovering kan kosta allt från några tiotusentals kronor, till över 100 000 kronor. I alla fall om en takläggare ska renovera åt dig. Gör du det själv kan du normalt komma undan betydligt billigare. Lägg upp en budget och ta höjd för oförutsedda händelser. Om ditt tak är i akut dåligt skick, kan ett lån vara tvunget att ta, givet att renoveringen måste göras snart.

Ta in flera offerter

Att ta in flera offerter är ett enkelt och effektivt tips för att se till att du får en prisvärd firma som arbetar åt dig (givet att du inte ska göra jobbet själv). Gör en sökning på till exempel ”takrenovering Stockholm offerter” (byt ut Stockholm mot din stad) och du bör hitta tjänster och firmor som du kan kontakta för ett prisförslag.

Genom att ha flera erbjudanden att jämföra kan du först och främst säkerställa att du betalar ett marknadsmässigt pris, men också ställa dem mot varandra om du är en duktig förhandlare.

Titta inte bara på totalpriset, utan också vad som ingår, samt vad de olika posterna kostar. Välj den som har bäst helhetslösning. Är någon alldeles för billig, utan uppenbar anledning, är det bra att ta reda på varför det är så. De som tycks vara för dyra kan du välja bort. Att jämföra offerter är givetvis mer effektivt i större städer som till exempel Stockholm och Göteborg, där det finns många aktörer att välja mellan. Samtidigt finns takfirmor över hela landet, och de allra flesta kan hitta flera firmor som kan tänka sig att ta sig an jobbet och lämna en offert.

Material

När du ska köpa in material lönar det sig att jämföra priser. Om du anlitar en takfirma kan det vara bra att låta dem inhandla materialet, eftersom de ibland kan ha överenskommelser med leverantörer, och på så vis få bra priser. Fråga i sådana fall vad det skulle kosta att låta dem köpa materialet – och jämför med vad du kan behöva betala själv. Oavsett kan det vara en bra idé att rådgöra med takfirman om vilka produkter som passar bäst för just din takrenovering och budget.

 

 

 

 

Köpa gipsputs online – byggvaruhus eller via murare

10 May 2019

Gipsputs består av ett pulver somgipsputs, målare när det blandas med vatten blir applicerbart på väggar och tak. Ett mycket effektivt material att jobba med för att skapa de ytor som önskas. Det kan både läggas som ett tunt lager på befintlig yta eller jobbas upp till ett 60 mm ”extralager”. Ska puts köpas in kan detta göras via ett byggvaruhus eller via en lokal murare.

Köpa via byggvaruhus – ha koll på leveransen

För dig som tänkt applicera gipsputset själv är oftast det självklara valet att åka till ett byggvaruhus alternativt beställa putsen online via en E-butik inom området. Här bör man däremot vara uppmärksam på vilka leveransvillkor som gäller. Följande exempel är taget från en av de större byggkedjorna i Stockholm.

Om en person köper så mycket gipsputs att leverans sker på en pall kommer leveransen att utföras av en lastbil som har en bakgavellift. Därmed blir det helt andra krav för att få leveransen utkörd till sin dörr. Är det mindre mängd kan budbil leverera men i detta fall krävs det alltså plats för en lastbil som därmed kan köra fram och lassa av. På grund av det finns även begränsningar kring leverans i Stockholms skärgård då man valt att enbart leverera om det finns broar till öarna.

Även om just detta exempel är taget från Stockholm bör det vara ungefär lika leveransvillkor över större delarna av Sverige.

Murare – Om du köper in tjänsten

De som applicerar gipsputs är generellt murare. Vill du göra en förändring i hemmet som innebär putsningsarbete kontaktar du en murare som därmed kan ge ett kostnadsförslag. Detta innebär då både för det arbete som utförs och tillhörande material.

Kommer du anlita en hantverkare så är det generellt bäst att inte köpa in materialet i förväg utan att låta dem köpa in det som behövs. Delvis beror det på att de kan vara vana med vissa märken och material men även att de vill känna sig trygga i att det är kvalitetsprodukter som används. De ska trots allt ge en viss garanti på det jobb som ska utföras.

Att däremot köpa in gipsputs direkt från en murare om man själv tänkt att utföra jobbet är inte speciellt vanligt. De säljer framförallt produkter i samband med att de utför ett uppdrag.

Var du ska köpa puts beror därmed främst på om du tänkt att utföra jobbet själv eller om du tänkt anlita en hantverkare för detta. Här kan du läsa mer om ett företag i Stockholm som behärskar alla typer av gipsputs. 

Så ordnar du festmaten i Stockholm

26 Mar 2019

Maten är en stor punkt näburritosr en större fest ska anordnas. Självklart kan du laga den själv men de flesta väljer enklare alternativ när det är större fester med många gäster. Då kan man även lägga ner tid på annat än att planera, köpa in och tillaga mat. Så vad är alternativen?

Catering – få maten var du vill

Catering är nog det första alternativet som många tänker på. En klar fördel med detta alternativ är att du kan få maten serverad oavsett var i Stockholm som festen kommer att hållas. Gå in på företagets hemsida och läs på de olika rätterna, kontrollera om det finns gäster med allergier och boka sedan färdiga rätter.

Du bestämmer när maten ska serveras vilket cateringföretaget sedan anpassar sig till och anländer så att maten serveras varm till gästerna. Detta oavsett om det ska vara buffébord eller servering vid borden. Här är en foodtruck som erbjuder delikata och fräscha burritos i Stockholm. 

Boka Foodtruck

Ett lite mer ”personligt” sätt att servera maten är att boka en foodtruck. De brukar se ut som förvuxna minibussar där maten serveras genom en stor lucka på sidan av bilen. Dessa är speciellt utrustade för att kunna möta upp behovet av mat till större sällskap. Foodtrucks brukar ofta finnas på marknader men står även uppställda på flera parkeringar och andra platser i Stockholm. En del företag har helt och hållet valt att låta kunder boka foodtrucks och har inte egen verksamhet mot att sälja mat ”på stan”.

Det finns flera fördelar med att boka en foodtruck. En fördel är att maten kan tillagas efter flexibla tider. Med catering levereras all mat på en gång men med en foodtruck finns ”köket” tillgängligt under hela festen. Det är därmed möjligt att beställa exempelvis hamburgare eller burritos till alla gäster en speciell tid – eller låta gästerna själva gå och beställa när de vill. Det är även möjligt att boka foodtruck inklusive personal. På detta sätt får man ännu mer service.

På restaurangen

Att planera in festen på en restaurang är att göra det ”enkelt för sig”. Därmed är både lokal och mat klart på en gång. Det enda som då kvarstår är underhållning och vad som ska hända under kvällen.

Fördelen med att ha festen på en restaurang är enkelheten. Är man tillräckligt många kan restaurangen stängas för andra gäster och personalen helt och hållet ägna sig åt festsällskapet. De kan laga maten, servera den och ta hand om all disk.

Men det finns nackdelar med detta alternativ. En restaurang är uppbyggd för att skapa en trevlig stund över en bit mat. Men en fest är mer än bara mat. Finns det någon scen som man kan prata från? Finns det ljudanläggning? Kan barnen gå och leka någonstans?

Nackdelen med restaurangalternativet är just bristen på flexibilitet. Det kan fungera bra med mindre gästsällskap men kan upplevas begränsat vid större fester.

Blomstrande näthandel kan leda till konkurs för många fysiska butiker

11 Mar 2019

En hel del kunder idag besöker bara fysiska butiker när de vill prova ett klädesplagg eller känna på en vara. Därefter går de hem och beställer varan på nätet. Men även om man handlar produkten av samma företag så är det inte samma sak, vilket är lätt att tro. Många fysiska butiker drivs av franchisetagare, som lider svårt av den ökade konkurrensen från e-handeln. För små butiker med ett litet sortiment, som dessutom liknar det som finns billigare på nätet, är det oerhört svårt att överleva  med den kostnad som butikshyra och personalkostnader medför.

Vill vi att de fysiska butikerna ska försvinna?

Visst älskar vi att handla på nätet, men många trivs också med att det finns fysiska butiker. Om inte annat är det bra för stadsmiljön, som annars skulle bli steril och tråkig. Om företag som satsar på fysiska butiker går i konkurs, kommer framtidens handel att uteslutande ske på nätet. Frågan är om detta är en utveckling vi vill se? För de som är lite äldre är nog svaret ett rungande nej, men hur ser det ut bland yngre?

Jo, undersökningar visar att många unga också uppskattar den fysiska butiken, faktiskt nästan mer än de äldre generationerna. Unga har alltid tyckt om att gå på stan, titta i skyltfönster, som ett sätt att träffa kompisar och umgås. Snarare är det det äldre, de som blivit för bekväma för att ta sig ut på stan, som står för det stora uppsvinget som näthandeln har fått. Paradoxalt nog bidrar detta till en utveckling som många är emot, nämligen likriktning och urvattning av de sociala rummen.

Goda tider att vara advokat med inriktning på konkursrätt

De stora kedjorna klarar sig än så länge bra, men många små butiker har de senaste åren gått i konkurs. Många är de advokater som får rycka in som konkursförvaltare åt butiker som gått i konkurs. När en butik går i konkurs finns vanligtvis stora lager som kan avyttras för att få in pengar att betala borgenärerna med, så därför brukar en butikskonkurs vara en ganska enkelt avklarad historia för advokaten som utsetts till konkursförvaltare.

En konkurs innebär ju dock att en butik får slå igen, och om ägaren ska orka fortsätta i branschen är inte en självklarhet. Det är inte vilka som helst som klarar att driva en butik. Det krävs passion, ihärdighet och en hel del hårt arbete. Det krävs att man är beredd att offra helger och i vissa fall kvällar för att kunna anpassa sig till sin kundkrets.

Handla fysiskt emellanåt

Alla vi som älskar att handla på nätet bör tänka oss för några extra varv innan vi helt överger de fysiska butikerna för näthandel. Om några år kan det hända att vi står helt utan gatubutiker i vissa branscher. Kanske vore det bra om vi alla ibland vände på steken, sökte upp de varor vi ville ha, och sedan gick och handlade dem i en fysisk butik? Kanske skulle vi bli förvånade över hur lätt och smidigt det faktiskt är.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar när ett företag går i konkurs.

Att jämföra (och kontrollera) takläggare i Västerås

27 Feb 2019

När taket ska renoveras takläggareeller läggas om anlitas generellt en takläggare. På snickarbodar och mindre hus kanske en del ordnar detta själv men vid större projekt är det företag som i regel anlitas. Att lägga om taket på en villa är minst sagt ett stort projekt och därmed bör man alltid begära in offerter från många företag för att se vilka nivåer de ligger på.

I Västerås finns flera takläggare så ett första steg är därmed att kontakta dessa och få offerter. Men välj inte det billigaste alternativet direkt. Gör en viss bakgrundskontroll först. I Västerås, och många andra städer, förekommer det oseriösa företag som inte följer branschregler eller till och med saknar F-skatt.

  • Kontrollera F-skatt

Detta är extremt lätt att göra via Allabolag.se. I offerten som takläggaren ger ska det framgå namn och organisationsnummer på företaget. På Allabolag.se går det att söka på dessa och få fram information kring företaget. Där går det även att se företagets årshistorik vilket även kan vara intressant. Vill du anlita ett företag som gått minus flera år i rad?

  • Kontrollera Råd & Rön

Råd & Rön har en lista som uppdateras ett par gånger per år. En lista på företag som av någon anledning struntat i Allmänna Reklamationsnämndens beslut i en konflikt. Sök inom kategorin ”Bygg” för att få fram de takläggare i Västerås som eventuellt är med på listan. Även om de som är med på listan inte fällts i domstol så är det en stark rekommendation att inte anlita dessa.

  • Kontrollera via Kronofogden

Via Kronofogdens hemsida går det att kontrollera om företaget har pågående skulder till Kronofogden eller haft konkurs tidigare. Det kan påvisa svag ekonomisk stabilitet.

  • Certifiering och auktorisering

Takläggare har inte någon specifik certifiering. Därmed går det inte att kvalitetssäkra genom att kontrollera detta. Om det däremot är flera andra hantverksyrken som är involverade i arbetet så kan dessa delvis kontrolleras. Detta framförallt om det gäller el eller VVS.

  • Rykte är A och O

Oavsett vilken takläggare som anlitas så bör punkterna ovan kontrolleras. Men i grunden handlar det om ett gott rykte. Vad tycker andra kunder om detta företag? Har du vänner i Västerås (eller i städer i närheten) som känner takläggare eller till och med lagt om taket själva? Kanske kan du få tips på företag via dem. Kom däremot ihåg att en god referens inte per automatik betyder att takläggaren har försäkringar, F-skatt och eventuella certifieringar.

Här kan du läsa mer om hur du hittar en kompetent takläggare på internet. 

 

Tips för den som ska göra sin egen tröjdesign

17 Nov 2018

Ska du göra en tröjaegen tröja med tryck? Kanske har du en superbra idé för en snygg tröja, eller så ska det fungera som profilkläder för ditt företag. Oavsett skäl finns det ett par saker som är bra att tänka på när man ska designa en tröja med tryck. Här bjuder vi på ett par grundläggande tips.

Varför behöver du det?

Oavsett anledningen till att du ska designa din egen tröja, är det bra att sätta fingret på varför man ska göra det och arbeta därifrån. I nästan samtliga fall kommer designen nämligen innebära någon form av branding.

Om du till exempel ska göra tröjor till ditt företag är branding genomgående. I sådana fall bör du välja en tröja och ett tryck som rimmar väl med varumärket och som kan uppskattas av målgruppen. Tänk också på materialet – som företag kan det vara bra att visa sig miljömedveten och välja material därefter.

Vilken budget har du?

Oavsett om man handlar som privatperson eller för ett företags räkning, vill man givetvis inte betala för mer än vad man får. En anledning till att sätta sin budget tidigt i processen är att det kommer påverka vilka tröjor du kan välja, samt påverka vilket tryck du kan göra. Till exempel blir det dyrare ju fler färger du väljer. Har du en snål budget är ett bra tips således att satsa på tryck med få färger.

Faktorer i designen och helheten

När du ska göra en tröja med tryck finns det oändliga kombinationer som mönster, färger, former och material kan bilda. Det här är det här som många tycker är riktigt roligt, och det finns verkligen goda möjligheter att släppa fram sina kreativa sidor. Under din designprocess kommer du att stöta på följande moment:

  • Typ av tröja. Ska du ha en t-shirt, hoodie eller sporttröja? V-ringad eller inte? Polokrage? En långärmad t-shirt? Det finns oerhört många typer av tröjor. Se till att du går igenom alla alternativ innan du bestämmer dig. Ha din målgrupp i åtanke.

  • När det kommer till stilen på tryck och färger och så vidare, kan du bli riktigt kreativ. Om det är svårt att komma igång är det bra att tänka på att det ska rimma med ens varumärke och målgrupp.

  • Typsnitt. Ska du ha text på tröjan, vilket ju många har, är valet av typsnitt inget som bör förhastas. Det typsnitt du väljer kommer att säga mycket om ditt varumärke. Comic Sans kanske inte passar för ett företag som vill förmedla en formell ton, till exempel.

  • Färger. Valet av färger spelar en stor roll för vilket budskap din tröja kommer att förmedla. Olika nyanser, färgskillnader och kontraster väcker alla olika typer av känslor hos betraktaren. Som nämnt lite högre upp kan det här dock vara något som man får vara försiktig med, om man har en liten budget. Att enbart printa i ett fåtal färger till exempel, är enormt mycket billigare än att ha en riktigt färgglad t-shirt. Är du också riktigt noga med nyanserna kan det bli dyrare – om du till exempel vill matcha de exakta färgerna med din logga. Om man vill spendera mindre pengar får man ofta nöja sig med en närliggande nyans.

 

Så hittar du billiga resor på nätet

5 Oct 2018

Är du van att hitta billiga resor till till exempel Tunisien på nätet? Då gör du helt rätt, såsom vi ser det. Att handla på nätet är det mest bekväma sättet att hitta det du vill hitta. Det finns flera sajter som kan hjälpa dig att hitta den slags resa som du vill hitta, och för det datum som du vill hitta. Här rekommenderar vi att använda dig av en sökmotor som alltid kan presentera det billigaste, eller det mest kostnadseffektiva förslaget. Dessa är de sökmotorer som vi rekommenderar när det kommer till att jämföra priser på resor: momondo.se, tripadvisor.se, ving.se och supersavertravel.se. Använder du dig av dessa jämförelsesajter har du alltid möjlighet att hitta den resa som du vill hitta och till det pris som du kan tänka dig betala för det.

Har du varit i Tunisien?

Har du någonsin varit på någon resa till Tunisien någon gång? Det är till exempel inte alla som har varit där. Förut, när det var populärt att åka Interrail genom hela Västeuropa, var det många (ungdomar) som passade på att åka till Nordafrika, såsom Marocko och Tunisien på ett och samma Interrailpass. Idag kan man inte åka på samma sätt till Nordafrika med Interrail. Visserligen kan man fortfarande åka med tåg till Tunisien och sedan ta båten över till norra delen av Afrika, om man vill, men än så länge är det flyg som är det mest bekväma sättet att resa när man ska så långt bort som exempelvis till Tunisien.

Tunisien är landet som är styvmoderligt behandlat

Med tanke på hur vackert och billigt det är att semestra i Tunisien, måste vi konstatera att landet är väldigt styvmoderligt behandlat. Det är i sanning ett underskattat land. Att semestra i Tunisien är som att stiga in en saga från Tusen och en natt. Här finns Medelhavet med sitt syrefattigt  och kristallklara vatten.

Du kan sporta och vara kulturell – om du vill

Här kan man både dyka och snorkla, äta gott, titta på en stjärnbeströdd himmel. Flyga Parachute, åka vattenskidor, vattenring och spela golf för dem som vill sporta. För den kulturintresserade fins det många historiska platser att besöka, museér att se såsom Bardomuséet, eller varför inte besöka någon av de många arkeologiska utgrävningar som pågår i Kartago eller Dougga. Man kan besöka Amfiteatern i El Jem, besöka grottbostäder i Matmara och arkitektur i Kairouan.

Det finns mycket att läsa om landet innan du åker dit, eller så struntar du i det och bara upplever landet på plats!

Registrering och kostnad för LEI – Så funkar det

7 Jun 2018

Med LEI identifieras samtliga aktörer inom en värdepapperstransaktion. Detta helt oberoende vilken marknad detta sker på samt oavsett vilket land inom EU. Alla juridiska personer behöver ansöka om LEI för att kunna genomföra värdepappershandel. Det gäller alltså inte för privatpersoner.

Registrering:

Registrering sker via någon av de auktoriserade aktörer som får skapa och dela ut LEI koder. Innan registrering påbörjas är det bra att ta fram all den information som kan behövas i anmälan. Det gäller exempelvis juridiskt namn, adress auktoriserade personer m.m.

På hemsidan hos det företag som kan ge koder kan anmälan ske. Någon skillnad på vilken information som måste lämnas in hos de olika aktörerna är det inte. Efter att all information har angetts ska gällande registreringsavgift betalas in. Hur detta sker kan skilja något mellan olika utfärdare. Exakta instruktioner gällande kostnad och betalningsalternativ framgår på hemsidan.

Efter att registreringen är helt slutförd och betalningen är registrerad kommer aktören att utfärda en LEI-kod som därmed gäller för denna juridiska person. En bekräftelse på detta skickas ut via mail.

Kostnad:

Den första kostnaden som uppkommer är registreringsavgiften. Den är på ca 150 Euro. Därefter uppstår en årlig kostnad som kommer att vara 2/3 av den gällande registreringsavgiften. Skulle nivån på registreringsavgiften gå upp kommer alltså även den årliga avgiften att succesivt höjas.

Aktörer:

Det finns ett flertal auktoriserade LEI-utfärdare. Dessa kallas för LOU vilket är en förkortning för engelskans Local Operating Unit. Det är dessa företags ansvar att validera och kontrollera den juridiska personens uppgifter innan en kod kan ges ut. Samtliga aktörer listas alltid på leiroc.org och skillnaden mellan dessa är inte speciellt stor.

Funktion:

LEI fungerar som en identifieringskod som är kopplad till en juridisk person. Alla företag som genomför värdepappershandel måste därför ha en LEI-kod för att kunna genomföra handeln. Därmed går det att spåra transaktioner på ett betydligt tydligare sätt än tidigare.

 Dagens lag trädde i kraft 3:e januari 2018 vilket gör att juridiska personer, från det datumet, inte kan handla utan att ha denna kod. Bankerna och värdepappersinstituten hade då kravet att informera alla sina kunder för att alla skulle få god tid på sig att ordna koden innan detta datum.

Målet är att minska marknadsmissbruk och, som Finansinspektionen skriver, ”säkerställa en rättvis och välordnad handel”. På dess hemsida finns även många av de vanligare frågorna samt ytterligare information kring LEI.

Det finns även mer information att hitta här.

Fördelarna med catering

2 Jun 2018

På den tiden som Sverige var ett bondesamhälle, hölls bröllopen på bondgårdarna, eller utanför, ute i det fria. Man hade då bakat och kokat den bästa festmaten man kunde tänka sig; rimmad skinka, hemmagjord korv, palt, tunnbröd, Janssons festelse och köttsoppa så god att köttet i soppan smälte i munnen. Till efterrätt vankades ostkaka, med körbärssylt och vispad grädde. Sedan blev det dans. Och festen var inte slut med det. Det festades ofta i dagarna tre, med hundratals gäster, om det var en rik bonde, vill säga.

Var man av det högre ståndet, bjöds det även då allt som oftast på bröllop med många dignitära gäster och mycket god mat. Oftast hölls bröllopsfesterna hemma, eller i den egna trädgården. Att gå iväg och hålla festen på annat håll som vi är vana att göra idag, blev vanligt först efter efterkrigstiden.

Under 1950-talet höll man dessutom en lysningsfest, på eftermiddagen. På den tiden lyste man bröllop. Det vill säga, man satte upp en notis, oftast i kyrkan eller rådhuset om det tilltänkta äktenskapet mellan de båda. På så sätt kunde den som motsatte sig äktenskapet protestera mot det tänka äktenskapet. Var det ingen som protesterade, var det bara fritt fram för de unga att gifta sig med varandra. När lysningen så äntligen var till ända efter några veckor av lysning, firade man det faktum att inget hindrade de båda från att gifta sig med varandra.

Numera har vi bara en bröllopsdag

Numera har vi inte längre bondbröllop som håller på i tre dagar. Inte heller firar vi lysningsdagen. Möjligen firar vi förlovning med en liten fest hemma och numera har vi bara en enda bröllopsdag. Sedan vill de lyckliga tu åka iväg på sin bröllopsresa – och vara ensamma.

Har man bara ett litet bröllop, till exempel med bara den närmaste familjen och bästisarna närvarande, vill man kanske fira det hemma. Om inte den närmaste familjen eller bästisarna har lust att stå i köket dagen innan och på bröllopsdagen, kan man faktiskt köpa hem catering. Då kan man köpa hem en trerättersmiddag.

Vad sägs om sotad lax–citron–fänkål och dill till förrätt? Majskycklingbröst–palsternackspuré–bakad smålök–syrad morot och smörad kycklingfond som varmrätt? Till dessert blir det äppletartelette–kanelkrisp och vaniljglass med mandelkross.

Eller betor från Gotland–dragoncréme–chevré–senapskål och friterad kapris som förrätt? Sotad torskrygg–äpple–krasse–kavring–forellrom–potatispuré och västerbottenost till varmrätt? Och som efterrätt minicitrontårta– champagnegelé och mascarponecrème

Eller smörkokt sparris – sparrismousse–kavringscrisp– forellrom–krasse och färskpressad rapsolja till förrätt. Till varmrätt Upplandsbondens kalv–potatiskaka med ramslök–sprucken rödvinssås och citroncrème. Till dessert crème brulé med färska bär. Läs mer om hur du kan köpa hem catering i Stockholm på: https://cicada.se/

Hitta och beställ flyttstädning på nätet

1 Jun 2018

Har du någonsin flyttat - vilket är ganska troligt att du har; svensken flyttar i genomsnitt 10 gånger under en livstid - så vet du också att det handlar om ett projekt som dels är ganska känsligt och dels som tar längre tid än vad man kanske räknat från första början. Känsligheten ligger just i det också: har man inte planerat sin flytt från grunden så har man också större problem då själva flyttdagen väl kommer.

Att planera en flytt innebär att man redan tidigt har bokat flyttbil, sett till att kompisar kan ställa upp som bärhjälp, kollat resvägar och under den föregående veckan också packat alla sina tillhörigheter i kartonger. Det ger en bra grund att stå på.

Ändå kan det bli problem. För varje minut som går så blir en flytt svårare att hinna med och slutligen så rinner allt ut över den sista detaljen som ska ombesörjas och som man som flyttande har en skyldighet att ta hand om: en flyttstädning. Om en flyttstädning kan vi säga följande - den måste göras, den tar lång tid och om den inte sker så kommer man som säljare att drabbas av en extrakostnad.

En kostnad som innebär att köparen anlitar en städfirma för en flyttstädning och skickar räkningen till säljaren. Skulle du som säljare motsätta sig detta så kan faktiskt en tvist inledas - och där har du inte goda chanser. Vårt råd: boka in en städfirma på egen hand, gör det online och slipp en massa bekymmer.

Så hittar du rätt städföretag

Att även tjänster tagit steget ut på nätet är tacksamt. Du kan exempelvis både hitta en städfirma och boka denna utan någon ansträngning. Det som brukar räcka är att dels skriva kortfattat hur pass stor bostad som ska städas, om det finns några bi-områden samt om det finns någonting som ska tas speciellt om hand vid denna flyttstädning. Matnyttig information för städfirman, helt enkelt.

Det som kan vara vanskligt då man bokar online är att den personliga kontakten uteblir. Du vet, helt enkelt, ingenting om företaget, vilken kvalitet de håller och vilka som ska städa. Ett bra tips i detta är därför att kolla omdömen på internet. De brukar vara sanningsenliga och tillräckligt pålitliga för att du ska kunna skaffa dig viss trygghet. Här kan det dock vara en klar fördel om du dels kollar upp fler än ett företag samt att du verkligen säkerställer att företaget har en F-skattsedel. Det senare är något som behövs om du vill använda dig av ditt rut-avdrag och dra av halva kostnaden för din flyttstädning.

Att boka online underlättar hela processen

På det stora hela är städföretag synliga online och de flesta har anpassat sig för den nya tiden. Idag vill vi kunna hitta en tjänst, beställa och få den levererad utan en massa krångel. Den personliga kontakten är inte längre lika nödvändigt. Du ska rent krasst kunna sitt i en flyttbil, inse att din flyttstädning kommer att bli på tok för ansträngande eller inte hinnas med och direkt i din telefon kunna boka tjänsten på nätet.

Det är tacksamt att denna möjlighet finns. Som sagt, drar det ut på tiden - vilket ofta är fallet i samband med en flytt - så finns alltid alternativet om professionell flyttstädning tillgängligt.

Läs mer om flyttstädning på denna sida: https://www.stockholmflyttstädning.nu.

Tandläkare finns även på nätet

3 May 2018

Den nya teknologin ger nya möjligheter och framförallt så gör den vår vardag lite enklare och smidigare. Att kunna handla hem varor direkt till dörren medan vi sitter på bussen är ett gott exempel: vi slipper handla, vi slipper springa stressade i butiken och vi kan i lugn och ro tillaga den mat vi tänkt äta. Detsamma gäller naturligtvis kläder och skor som även de bara finns ett knapptryck bort och där vi kan prova dessa i hemmet - med full returrätt.

Även apotek och sjukvården har tagit steget in i den digitala världen. Tacksamt, förstås - men inte helt utan problem. Ser man till den stora aktören inom digital sjukvård så upplever många att det finns ett problem som ser ut som följer. Du ringer via en app, du väntar till dess att en läkare kan svara, du kopplas upp på ett videosamtal där du beskriver dina problem. Läkaren i fråga ska göra en bedömning enbart med din beskrivning som grund samt - vilket är möjligt - att du visar med telefonen vilka symptom som finns.

Det här fungerar i teorin, men rent praktiskt så upplever många att läkaren i fråga enbart skickar en remiss till en vårdcentral för vidare undersökning. Detta alltså medan du som patient ändå får betala för undersökningen.

Vi kan säga att det den här onlinetjänsten är väl fungerande för mindre åkommor - förkylningar, feber, influensa - och så vidare. I andra fall så kan tjäna på att besöka en vårdcentral - den fysiska beröringen utgör alltjämt en stor del av hur en undersökning genomförs.

Boka tid hos en akut tandläkare

Däremot så ska man inte underskatta det faktum att onlinetjänster inom sjukvård och tandvård ändå kan vara oss kunder till gagn. Tekniken underlättar nämligen tidsbokning och exempelvis mer akuta lägen. Slår du ut en tand så kan du nästan per omgående komma i kontakt med en akut tandläkare och boka in en tid online hos denne. I din telefon kan du dels så hur pass många tider som finns hos en akut tandläkare och du kan även se hur många tillgängliga sådana som finns i exempelvis Stockholm. Här finns en, till exempel.

Har en akut tandläkare fullt - ja, då är du bara en googling bort från att hitta nästa. Det innebär att du som kund och patient inte behöver ringa runt, söka nummer och drabbas av långa väntetider - du kan som regel få hjälp direkt.

Om vi fortsätter med tandläkare och teknik så finns det även liknande experiment som gällande den app för läkare/patient vi nämnde ovan. Det innebär att du ringer och kopplas upp via länk mot en tandläkare där du kan beskriva var du har ont och i vilken tand.

Här handlar det dock mest om rådgivning. Tänder måste ofta lagas (naturligtvis) och kan inte medicineras på samma sätt som andra åkommor. Men, det underlättar dock i och med att man som patient blir förberedd på vad som väntar, hur mycket det kommer att kosta och där tandläkaren i fråga också hinner förbereda sig och är införstådda med vilken patient det handlar om. Det är bra för personer som kanske upplever viss rädsla i samband med ett tandläkarbesök.

Viktigt för handlarna att anpassa sig till e-handel

27 Apr 2018

Vilket föredrar du? Att handla i fysisk affär och få klämma och känna på de varor som du önskar köpa, eller vill du hellre sitta hemma och beställa hem sakerna på nätet? Allt beror på våra personligheter och vad som passa oss bäst. Att handla på nätet, passar både den som är lat, men även den med tidsbrist. Den som är lat, slipper klä på sig och gå iväg till affären för att få hem den vara han eller hon behöver. Den som har tidsbrist, kan passa på när han eller hon har tid över för att handla hem det som behövs.

Handlarna har stora omställningar framför sig. Det handlar mycket om det kan ställa om till den e-handelsvåg vi ser just nu. Stora jättar som Hennes & Mauritz har redan sett baksidan av de effekter som handlarna kan stå inför ifall de inte anpassar sig till den rådande utvecklingen. Köparna har övergett många fysiska butiker. I massmedierna läser vi om handlare som har tröttnat på att agera showroom för e-handlarna. Köparna går helt enkelt ut till en fysisk affär, och provar skor. I stället för att köpa hem skorna som kunderna tycker är bekväma, går de hem och handlar hem dem från nätet, till handlarens stora förtret. Så ser utvecklingen ut just nu och det är upp till dem om de ska överleva förändringen.

Många vill kunna sitta hemma och beställa varorna

För kunderna har insett de stora fördelarna med att kunna sitta hemma och beställa hem det de önskar när som helst. De är inte beroende av öppettider, transporter till och från affären eller att behöva trängas med andra kunder. Dessutom kan de fokusera på endast de produkter som de önskar beställa hem.

Ska handlarna överleva bör de jobba på att skapa användarvänliga e-handlar på nätet. Några som har lyckats, och som förmodligen har kapat en hel del av Hennes & Mauritz tidigare kunder är Nelly och Zalando, åtminstone när det kommer till damkläder, men de vinner mark även för herr- och barnkläder, inredning. 

För alla herrar som inte har gillat tanken på att springa mellan affärer och bära på kartonger som deras fruar och flickvänner lastar på dem, är e-handlarna ett välkommet alternativ för shopping. Postföretagen går som tåget i takt med ökad e-handel.

Beställ hem och få monterat

Det gäller även inredning som vi vill beställa hem, som till exempel solskydd, som markiser. Så stpra produkter vill man får man dem transporterat och monterat, bara man tar kontakt och beställer hem de slags markiser som man vill ha. Bor man i säg, till exempel Täby, utanför Stockholm, i norra förorten, finns markiser i Täby.

← Äldre inlägg

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.