Att hyra buss ger ett mervärde i Stockholm

Om man ser till storleken på Stockholm så innebär avstånden mellan de olika stadsdelarna att det kan komma problem som speciellt är vanliga under sena kvällar och nätter. Det vill säga; befinner man sig på exempelvis en fest och ska ta ta sig från denna till någon annan som ligger på andra sidan av Stockholm så kommer den logistiska frågan att vara svår att lösa; särskilt om man är ett större sällskap. Det här innebär att man antingen reser tillsammans och att man gör detta genom att förlita sig på de kollektiva alternativ som finns – tunnelbana, bussar, pendeltåg – och att man i och med det förmodligen kommer att få vänta länge innan festen i fråga kan fortsätta. Hur bra kollektivtrafik det än finns i Stockholm så får man räkna med att kvällar och nätter tar tid och att man som resande måste vara beredd på många byten samt en längre restid – naturligtvis här beroende på vart man ska samt var man reser ifrån.

Återstår här gör då ett annat alternativ och detta i form av taxi; något som kostar mycket pengar och som dessutom splittrar sällskapet ännu mer än vad kollektivtrafiken gör. Menas med detta; är man ett sällskap om 30 personer och ska ta sig exempelvis från en konferens utanför Stockholm till en lokal innanför tullarna för vidare festligheter och där man bestämt sig för att åka taxi så kommer detta att innebära att man kommer fram vid olika tidpunkter och att det även i slutändan kommer att kosta mycket pengar. Taxi är – i Sverige och i Stockholm – en väldigt kostsam historia om man jämför med andra länder och detta även om man delar på kostnaden mellan sig. Som en fotnot här innan vi fortsätter så ska vi även tillägga att det numera finns en slags alternativ taxiverksamhet vid namn Uber som är betydligt mer humana gällande priserna. Även vid Uber så får man dock räkna med att sällskapet splittras och av den anledningen så skulle vi istället vilja dra en lans för ett annat alternativ i form av att hyra en buss.

Att hyra buss i Stockholm för transport mellan punkt A och punkt B – oavsett var dessa ligger – ger en chans att fortsätta festen gemensamt och det ger dessutom en lägre kostnad i slutändan. Många personer glömmer bort möjligheten som finns i att hyra buss i Stockholm och detta är något som i slutändan leder till ett splittrat sällskap, ett avbrott i festen och sämre stämning – genom att hyra buss så fortsätter festen hela tiden; från start till mål och utan avbrott. Vi kan här nämna – som exempel på en fest där en hyra av buss rekommenderas – nämna ett bröllop i Stockholm. Ett bröllop vars vigsel äger rum på ett ställe, där middagen sker på ett annat och där själva festen därefter ska äga rum på ett tredje ställe i Stockholm.

Här är det dels både ekonomiskt gynnsamt att hyra en buss samtidigt som samtliga deltagare kan fortsätta festligheterna utan avbrott. Hade man här förlitat sig på privata chaufförer, taxi eller på kollektivtrafiken så hade bröllopet – helt enkelt – blivit väldigt upphackat och det här är tyvärr inte ovanligt då det kommer till liknande tillställningar av modell större i Stockholm. Avstånden ställer högre krav och att hyra en buss är något som lever upp till dessa på ett bättre sätt än alternativen.

Hyra buss är miljövänligt i Stockholm

En annan viktig del i allt detta handlar om miljön och hur den påverkas vid dessa transporter. Klart står här att taxi är det absolut sämsta alternativet då flera bilar släpper ut betydligt mer avgaser än vad exempelvis en buss gör och sett till hur känsligt Stockholm är så måste man även väga in miljöaspekten i denna fråga. Att åka kommunalt ger också en bättre miljö – men då måste man ställa detta mot den tid som det alternativet tar under en sen kväll och här återstår alltså att hyra buss.

Det hela är enkelt att förklara och handlar om att ju fler personer som man får plats med i en buss, desto mindre avgaser släpps också ut och jämför man utsläppen från en buss med hur mycket sex stycken taxibilar släpper ut så är det också lätt att förstå varför miljön mår bättre av det förstnämnda.

På samma sätt som man samåker till sitt jobb med kollegor så kan man också applicera frågan om att hyra buss vid de mer festliga tillfällena man står inför. Om det sedan handlar om ett bröllop, en konferens, en 50-årsfest eller en företagssammankomst spelar ingen roll – att hyra en buss ger alltid en högre komfort, ett bättre pris och en bättre miljö i slutändan.

Hyra buss är billigt i Stockholm

Ser man till kostnaden för att hyra en buss så är denna väldigt modest om man jämför med att åka taxi och priset är något som påverkas av hur många man är i sällskapet samt vilket bussbolag man anlitar. Det finns väldigt många bussbolag i Stockholm och tipset är att man kontaktar så många som möjligt och att man gör detta på ett tidigt stadium. Det man kommer att upptäcka genom detta är två saker.

Nummer ett är att det skiljer väldigt mycket i pris mellan att hyra en buss hos ett företag jämfört med ett annat och att en kontakt med flera bussbolag således kan spara väldigt mycket pengar. Nummer två handlar om att priset – helt enkelt – blir lägre om du är ute i god tid än om du söker efter en buss att hyra i absolut sista sekunden. Priset kommer hur som helst att vara betydligt humanare än vad kostnaden för flera taxibilar och – som vi sa – komforten kommer att var betydligt högre.

Detta tillsammans med miljöfrågan och det faktum att en fest kan fortsätta utan uppehåll tycker vi samtliga talar för att man ska överväga att hyra en buss i Stockholm om man ska förflytta ett större sällskap mellan två destinationer i Stockholm. Hyra buss i Stockholm kan man göra på www.hyrabussstockholm.se.

2 Apr 2023

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.