Svårt med moms vid utlandsförsäljning online

Som entreprenör är det mycket att hålla reda på. De flesta tycker nog att kontakten med kunderna och själva hantverket i jobbet är det roliga. Men för att driva ett företag måste som bekant det administrativa också fungera. Inte alltid så kul men fullständigt nödvändigt.

Det spelar ingen roll om du har aktiebolag, handelsbolag eller driver enskild firma. Inkomsterna och utgifterna ska redovisas och de ska redovisas på rätt sätt.

För dig som arbetar med försäljning av varor eller tjänster inom Sveriges gränser är det inte särskilt många momssatser att hålla reda på. Men det brukar ändå vara tillräckligt många för att det är skönt att lämna över den här delen till en redovisningsbyrå. Har du dessutom kunder och leverantörer som du samarbetar med utomlands blir det betydligt mer att hålla reda på. En del företag har såklart utrymme att själva ha en administrativ tjänst som sköter de här sysslorna så att varje siffra blir rätt, men mindre företag har inte den möjligheten. Då är det skönt att anlita en redovisningsbyrå som gör det här jobbet åt dig.

Handel online i och utanför EU

I dag ser vi onlineförsäljningen öka. Många shoppar över nätet och även lite större investeringar mellan företag sköts över nätet i dag. Beroende på i vilken bransch du är aktiv så har du troligen mer eller mindre kontakt med andra företag och kunder utomlands. Redan inom Sverige och andra medlemsländer inom EU finns en del momsregler och momssatser att hålla reda på. Om du dessutom handlar med kunder och leverantörer utanför EU så börjar det bli en hel del att hålla reda på. Med hjälp av en redovisningsbyrå kan du lugnt luta dig tillbaka och koncentrera dig på annat.

Duktiga revisorer håller koll åt dig och kan hjälpa till att räkna ut vilken moms som gäller vid olika tillfällen. Om du har leverantörer som skickar varor eller tjänster till dig från andra länder ska det framgå på deras faktura vilken moms som gäller. Ibland gör det inte det som det borde. Den moms du ska betala och den moms som dina egna kunder betalar in på sina fakturor till dig ska kvittas mot varandra. Därför är det mycket viktigt att ha koll på momsen så du vet hur mycket pengar du har kvar på ditt konto. Det kan kännas krångligt och svårt att förstå vilken moms du ska betala och vilken moms du ska kräva att kunden betalar in. Särskilt vid onlinehandel utanför Europa. Men om du anlitar en professionell revisionsbyr ska du inte behöva oro dig. De ska kunna hjälpa dig så att varje liten siffra, varje litet kommatecken i redovisningen blir rätt.                                                                  

2 Mar 2017

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.