Registrering och kostnad för LEI – Så funkar det

Med LEI identifieras samtliga aktörer inom en värdepapperstransaktion. Detta helt oberoende vilken marknad detta sker på samt oavsett vilket land inom EU. Alla juridiska personer behöver ansöka om LEI för att kunna genomföra värdepappershandel. Det gäller alltså inte för privatpersoner.

Registrering:

Registrering sker via någon av de auktoriserade aktörer som får skapa och dela ut LEI koder. Innan registrering påbörjas är det bra att ta fram all den information som kan behövas i anmälan. Det gäller exempelvis juridiskt namn, adress auktoriserade personer m.m.

På hemsidan hos det företag som kan ge koder kan anmälan ske. Någon skillnad på vilken information som måste lämnas in hos de olika aktörerna är det inte. Efter att all information har angetts ska gällande registreringsavgift betalas in. Hur detta sker kan skilja något mellan olika utfärdare. Exakta instruktioner gällande kostnad och betalningsalternativ framgår på hemsidan.

Efter att registreringen är helt slutförd och betalningen är registrerad kommer aktören att utfärda en LEI-kod som därmed gäller för denna juridiska person. En bekräftelse på detta skickas ut via mail.

Kostnad:

Den första kostnaden som uppkommer är registreringsavgiften. Den är på ca 150 Euro. Därefter uppstår en årlig kostnad som kommer att vara 2/3 av den gällande registreringsavgiften. Skulle nivån på registreringsavgiften gå upp kommer alltså även den årliga avgiften att succesivt höjas.

Aktörer:

Det finns ett flertal auktoriserade LEI-utfärdare. Dessa kallas för LOU vilket är en förkortning för engelskans Local Operating Unit. Det är dessa företags ansvar att validera och kontrollera den juridiska personens uppgifter innan en kod kan ges ut. Samtliga aktörer listas alltid på leiroc.org och skillnaden mellan dessa är inte speciellt stor.

Funktion:

LEI fungerar som en identifieringskod som är kopplad till en juridisk person. Alla företag som genomför värdepappershandel måste därför ha en LEI-kod för att kunna genomföra handeln. Därmed går det att spåra transaktioner på ett betydligt tydligare sätt än tidigare.

 Dagens lag trädde i kraft 3:e januari 2018 vilket gör att juridiska personer, från det datumet, inte kan handla utan att ha denna kod. Bankerna och värdepappersinstituten hade då kravet att informera alla sina kunder för att alla skulle få god tid på sig att ordna koden innan detta datum.

Målet är att minska marknadsmissbruk och, som Finansinspektionen skriver, ”säkerställa en rättvis och välordnad handel”. På dess hemsida finns även många av de vanligare frågorna samt ytterligare information kring LEI.

Det finns även mer information att hitta här.

7 Jun 2018

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.