Köpa gipsputs online – byggvaruhus eller via murare

Gipsputs består av ett pulver somgipsputs, målare när det blandas med vatten blir applicerbart på väggar och tak. Ett mycket effektivt material att jobba med för att skapa de ytor som önskas. Det kan både läggas som ett tunt lager på befintlig yta eller jobbas upp till ett 60 mm ”extralager”. Ska puts köpas in kan detta göras via ett byggvaruhus eller via en lokal murare.

Köpa via byggvaruhus – ha koll på leveransen

För dig som tänkt applicera gipsputset själv är oftast det självklara valet att åka till ett byggvaruhus alternativt beställa putsen online via en E-butik inom området. Här bör man däremot vara uppmärksam på vilka leveransvillkor som gäller. Följande exempel är taget från en av de större byggkedjorna i Stockholm.

Om en person köper så mycket gipsputs att leverans sker på en pall kommer leveransen att utföras av en lastbil som har en bakgavellift. Därmed blir det helt andra krav för att få leveransen utkörd till sin dörr. Är det mindre mängd kan budbil leverera men i detta fall krävs det alltså plats för en lastbil som därmed kan köra fram och lassa av. På grund av det finns även begränsningar kring leverans i Stockholms skärgård då man valt att enbart leverera om det finns broar till öarna.

Även om just detta exempel är taget från Stockholm bör det vara ungefär lika leveransvillkor över större delarna av Sverige.

Murare – Om du köper in tjänsten

De som applicerar gipsputs är generellt murare. Vill du göra en förändring i hemmet som innebär putsningsarbete kontaktar du en murare som därmed kan ge ett kostnadsförslag. Detta innebär då både för det arbete som utförs och tillhörande material.

Kommer du anlita en hantverkare så är det generellt bäst att inte köpa in materialet i förväg utan att låta dem köpa in det som behövs. Delvis beror det på att de kan vara vana med vissa märken och material men även att de vill känna sig trygga i att det är kvalitetsprodukter som används. De ska trots allt ge en viss garanti på det jobb som ska utföras.

Att däremot köpa in gipsputs direkt från en murare om man själv tänkt att utföra jobbet är inte speciellt vanligt. De säljer framförallt produkter i samband med att de utför ett uppdrag.

Var du ska köpa puts beror därmed främst på om du tänkt att utföra jobbet själv eller om du tänkt anlita en hantverkare för detta. Här kan du läsa mer om ett företag i Stockholm som behärskar alla typer av gipsputs. 

10 May 2019

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.