Dooh är digital information utanför hemmet

Den digitala annonseringen, dooh, har stor genomslagskraft och är lättanvänd. Därför är den ett populärt redskap i modern marknadsföring och företag som arbetar med det har många idéer.

Dooh står för Digital Out Of Home och är ett mycket populärt och användbart sätt för annonsering och information i samhället. Företag som arbetar med digitala skärmar tar emot och anpassar annonser och information på olika strategiska platser i samhället.

Dooh ger möjligheten att nå ut med ett budskap till en bred publik. Den kan varieras och styras på ett sätt som är både ekonomiskt och effektivt. Man hyr enkelt in sig på en skärm som finns placerad på ett strategiskt bra ställe och betalar sedan bara för den tid som en annonsering pågår.

Spottar, loopar, och share of voice är nyckelord inom dooh

När man väljer dooh så väljer man också hur länge en annons ska visas och det kallas spotlängd. Annonserna visas med jämna mellanrum och de läggs upp i en serie som pågår i 60 – 150 sekunder. Den serien kallas för loop och när den nått sitt slut börjar den om igen. Share of Voice innebär att man delar loopen med flera annonsörer, men man kan välja att lägga in flera annonser i samma loop.

De som arbetar med dooh har stor erfarenhet och vet vilka längder och intervaller som är mest effektiva. Företaget som äger skärmarna hjälper till att skapa ett bra annonskoncept och ser till att det visas när effekten är som störst och når rätt målgrupp.

17 Feb 2022

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.