Är det tungt att jobba på ett tryckeri Stockholm?

Förr om åren kunde man säga att ett jobb på ett tryckeri var fysiskt krävande med många tunga maskiner som skulle lyftas och därför är det också ett mansdominerat yrke. Men saker och ting har på senare år ändrats inom tryckerier – man har nämligen mer och mer gått över till att datorisera och därmed också fått bort de absolut tyngsta delarna av jobbet.

Visst, det återstår packning, paketering och lyft av kartonger men tryckeribranschen har helt klart blivit lättare rent fysiskt. Detta har också inneburit att fler och fler kvinnor söker sig till olika tryckerier – speciellt då i större städer som Stockholm där fler tryckerier finns och där utvecklingen mot datoreseringen skett väldigt fort och den fysiska biten inte längre avskräcker. På många tryckerier i Stockholm kan man numera alltså se hur blandningen mellan kvinnor och män nästan är hälften av varje – något som naturligtvis är mycket glädjande då blandade arbetsplatser ofta får fram ett betydligt bättre resultat i slutändan.

Att det numera även inom tryckerier krävs datakunskap och annat har också skyndat på utvecklingen genom att fler och fler utbildar sig inom grafisk design och liknande saker som kan komma väl till pass på ett tryckeri. Även detta är dock vanligast i Stockholm där det helt enkelt finns fler sådana utbildningar än vad det gör i övriga landet.

Kan jag starta ett eget tryckeri i Stockholm

I och med att tryckeribranschen i stort blivit mer datoriserad så ser man också hur alltfler mindre tryckerier börjat dyka upp. Är du exempelvis en ung kille boende i Stockholm med god datavana och ett intresse för tryckeri så kan man numera prova sig fram i en mindre skala med att starta ett eget företag där jobb kan innebära allt ifrån mindre reklamtryck till att designa och trycka egna t-shirts. Denna utveckling är även den i grunden positiv då fler får jobb inom tryckbranschen och man som kund då också i slutändan kan pressa priserna lite extra mot för vad man kunde göra tidigare.

Det blir helt enkelt större konkurrens och om du nu bor i Stockholm så kan du exempelvis välja bland 150 olika tryckerier mot kanske 50 stycken som det var för bara några år sedan. En sund utveckling sett till priserna men kanske även sämre sett till det färdiga resultatet. Detta är helt enkelt något som framtiden får utvisa då, som sagt, denna datorisering av tryckerier ännu bara har några år på nacken.

Det kan lika väl bli så att fler återgår till de etablerade tryckerierna istället för de mindre då resultaten fån dessa helt enkelt visat sig vara sämre. I slutändan väljer alltid folk det alernativ som ger bäst slutprodukt – detta oavsett om det handlar om ett tryckeri i Stockholm eller en bilverkstad i Simrishamn. Att man sedan får betala lite extra för just ett bättre resultat, ja, det brukar ändå nämligen löna sig i längden.

Se mer om tryckerier på www.tryckstockholm.nu.

17 Feb 2023

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.