Så fungerar 3PL

3PL eller tredjepartslogistik betyder att ett företag överlåter till en tredje part sin lagerhantering, godsförpackning, beställningar och sändningar av den egna verksamheten.

Om en företagsägare kommer fram till att det egna företaget inte kan hantera lagerverksamheten så kan en så kallad 3PL eller tredjepartslogistik vara en smart lösning. Ett 3PL-lager är ett stort utomstående lager vars mål är att ta hand om lagren tillhörande andra företag. Detta betyder att ett 3PL lager omfattar flera verksamheter på ett och samma ställe. 3PL ansvarar även för godssändning och packning. Som företagsägare vars tanke är att förflytta lagerverksamheten till en 3PL bör processen börja med att prata med olika aktörer inom branschen. Nästa steg är att skriva under ett avtal med en utvald partner som kommer att ta hand om lager, packning och transport. Företagets beställningar förflyttas därmed till 3PL – partnern som sköter hela processen åt en.

Logistiska fördelar

En av de största fördelarna med 3PL är att du som företagsägare eller ledare slipper sköta all form av lagerverksamhet. Först och främst behöver du inte hyra lokaler, transportera eller packa godsen. Tredjepartslogistiken gör det lättare ha koll på kostnaderna samtidigt som man även slipper allt personalansvar för anställda i lagret (såsom ansvar för semestrar, mammaledigheter och dylikt). För handelsföretag som transporterar varor till olika kontinenter är en 3PL lösning mer eller mindre ett måste. Att hålla lagret där kärnmarknaden finns kommer göra hela handelsprocessen snabbare och billigare. 3PL har, precis som allt här i världen, även sina nackdelar. Några av dem skriver vi mer om i nästa stycke.

Nackdelen med 3PL

Nackdelen med att låta en samarbetspartner, i det här fallet en 3PL, sköta större delen av ens verksamhet är att kontrollen kan delvis förloras. Detta är inte bra, speciellt om det handlar om ens kärnverksamhet där varor, transport och lager sköts av någon annan. Det är ett riktigt stort ansvar. Stora problem kan därför dyka upp om ens 3PL-partner inte är noggrann eller beter sig oansvarigt gentemot företagets uppdrag. I sådana fall kan slutkunderna bli missnöjda. Har du fullt förtroende för din utvalda aktör kanske sådana missar inte upptäcks i tid. Därför är det bra att med jämna mellanrum kontrollera hur uppgifterna sköts så att man inte hamnar i en tråkig situation. Om uppgifterna inte sköts på rätt sätt är det alltid bäst att upptäcka det i god tid. Välj alla företagspartners med omsorg, speciellt dessa som tar över viktiga delmoment av verksamheten.

18 Apr 2020

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.