Pallställ - högre säkerhet och mer effektivitet

Oavsett om man arbetar med First In, First Out eller med First In, Last Out på ett lager så måste man se till att systemet i fråga är optimerat. Detta sker primärt genom att man använder sig av pallställ som är framtagna för att passa det system man använder - och för de gods man dagligen hanterar.

Om det sedan handlar om pallställ som har öppningar åt båda håll, om pallställ som har en sida mot väggen - perfekt för FIFO-system - eller om pallställ som ger möjlighet att stapla på höjden är egentligen irrelevant: huvudsaken är att man har en lösning som passar den egna verksamheten samt lokalens utformning.

Skillnaden mellan ett effektivt lager och ett ineffektivt sådant ligger ofta i just denna fråga. Ett lager som har skräddarsydda pallställ har också gett sig själva förutsättningar för att arbeta snabbare och säkrare. Man tar bort de vanliga bromsklossarna och flaskhalsar som ligger i vägen och man njuter frukterna av detta i form av en trygg och säker arbetsmiljö där alla vet vad som ska göras - och vem som ska göra det.

Undermåliga pallställ leder till olyckor

Det diametralt motsatta sker hos lager som inte har pallställ optimerade för den egna verksamheten. Något som dessutom bär enorma brister rent säkerhetsmässigt och som ofta är skälet till de olyckor som äger rum inne på svenska lager. Dålig märkning av maxvikt, undermålig märkning av var truckar arbetar och så vidare: allt detta skapar potentiella livsfaror och det finns även lagar som stipulerar att pallställ ska ha en tydlig - och givetvis korrekt - märkning av vilken maxvikt de kan bära.

Idag finns det goda möjligheter att hitta en skräddarsydd lösning för pallställ för er verksamhet. Det finns tillverkare som erbjuder hjälp hela vägen från start till mål och som är med redan från planeringsstadiet. Den hjälpen och rådgivningen är något som verkligen gör skillnad. Hur ser era lokaler ut, hur högt i tak har ni och vilka utmaningar finns i övrigt? Genom att ta hjälp redan med planeringen så skapas pallställ för er - och ingen annan.

2 Oct 2022

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.