Frågor och svar om att beställa produkter från ett tryckeri

Hur fungerar det egentligen med att beställa produkter från ett tryckeri? Det varierar naturligtvis lite grann. I Stockholm, Göteborg och hela landet finns en uppsjö av olika aktörer. De flesta har dock köpprocessen gemensamt i grunden. I den här texten tittar vi på information som vi ser från ett tryckeri i Stockholm, och ett annat tryckeri i norra Sverige.

 

Får man korrektur innan produktion?

En korrektur, alltså en slags digital skiss på trycket, brukar erbjudas av tryckerier. Detta så att du tydligt ska se hur trycket kommer att se ut på produkten du har beställt, eller funderar på att beställa.

 

Går det att beställa på nätet?

Ja, och det är väldigt vanligt att man gör det idag. När du går till ett digitaltryckeri kan du helt enkelt skicka över en bild eller en logga, till exempel, som de sedan använder för att trycka produkten. Många aktörer har en webbutik där du kan välja produkter, och sedan ett gränssnitt på hemsidan där du själv kan skapa ditt tryck. För större upplagor brukar det dock vara bra att ta kontakt med tryckeriet i fråga.

 

Får man se provtryck?

Det beror på lite. Går du till ett mindre digitaltryckeri är det enkelt att ta fram ett provtryck till en mycket låg kostnad. Ska du däremot trycka med offset bör du vara beredd på att provtrycket kostar några kronor. Frågan är om du verkligen behöver provtrycket, om du har fått en korrektur innan. Sannolikt är det värt att investera i ett provtryck, även med offset, om det är en stor upplaga som ska tas fram. Firman i Stockholm vi tittar på understryker att korrekturen räcker utmärkt i många fall.

 

Vad innebär screentryck?

Det är en vanlig metod man använder när man ska trycka på tyger, till exempel kläder. Tryckfärgen pressas genom en duk med en gummiskrapa. 


I vilket format ska filerna skickas?

Olika tryckerier kan ha olika preferenser för detta. Ett tryckeri i Stockholm vi tittar på säger att de vill vektoriserade filer när de tar emot tryckfiler för profilprodukter. Många gånger återfinns dessa filer som PDF:er, eller som .eps. De understryker att de, för papperstrycksaker (broschyrer, kataloger och liknande) vill ha PDF:er.

 

Vektorfiler används för att det ska gå att förminska och förstora motivet, utan att kvaliteten på bilden påverkas. Om du inte har en vektorfil kan du med all sannolikhet kontakta ditt tryckeri för att få hjälp med detta.

 

9 Jul 2019

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.