ESD-skydd för elektroniska produkter

ESD innebär den elektrostatiska urladdning som kan uppstå när två elektriskt laddade föremål kommer i kontakt. För att undvika de skadliga effekterna av detta använder man ESD-skydd.

ESD eller ElectroStatic Discharge är ett plötsligt flöde av elektriska laddningar som inträffar när elektriskt laddade föremål kommer i kontakt. Oftast märker man det inte men det kan vara så kraftfullt att det knäpper eller gnistrar till och då kan man också känna det som en stöt.

För människan innebär det egentligen inga problem men elektroniska komponenter och produkter kan ta skada. Det syns inte och upptäcks inte heller inte vid sluttestningen men det kan finnas problem i slutprodukten. Hållbarhet och funktionalitet kan ha tagit skada och därför behöver man använda ESD-skydd under arbetet med produkterna.

Företag som arbetar med att utforma och installera ESD-skydd har många lösningar som blir en god investering för att undvika dessa problem och risker.

Företag som arbetar med ESD-skydd hjälper till att bygga en säker miljö

Det bästa man kan göra är att bygga ett helt område med ESD-skydd för att kunna hantera elektroniska komponenter på ett tryggt och säkert sätt. Ett område med komplett ESD-skydd kallas ett EPA-område.

I ett EPA-område är den viktigaste faktorn att investera i ESD-skydd på möblerna och här har företag som specialiserat sig på området många lösningar.

Att redan på etableringsstadiet investera i en miljö med ESD-skydd underlättar men det går att bygga EPA-områden i efterhand också. De företag som har kunnande och ESD-skyddande produkter hjälper till att bygga den miljön.

6 Mar 2022

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.