Därför måste alla handlare bli digitala

Att handla på nätet har blivit var mans "torg". För 100 år sedan gick man ut på torget, där alla som hade varor att sälja, stod. Det var på de stånden som de flesta affärer skedde. Det var där man köpte sin boskap, sin mat, sina byggvaror, spikar, träbrädor och vad det nu var som man ville köpa. Idag är alla "torg" digitala, och vi behöver inte träffa någon annan människa när vi handlar.

Man kan ju undra vad som händer med den mänskliga interaktionen när man aldrig träffar den som man handlar från. Utvecklingen har förskjutits från den fysiska butiken, där man kunde känna på materialet, smaka på maten, lukta sig till om det var färskt, friskt eller mindre färskt och friskt. De fysiska butikerna finns fortfarande – men man kan med fog undra för hur lång tid de kommer att finnas där.

De stora handlarna måste ställa om

Det är inte bara de små handlarna som står inför en gigantisk omställning, även de stora företagen är tvungna att ställa om. Ikea och Hennes & Mauritz har sett vikande försäljningssiffror, kanske beroende på att de inte har ställt om tillräckligt snabbt till efterfrågan på att kunna sitta hemma och knappa hem de varor som man önskar köpa. De har sett sig omsprungna av e-handlare som har snyggare hemsidor, enklare posthantering och lättare system för sin handel.

Alla företag måste vara på tårna

Alla företag bör vara på tårna. Det sker större förändringar just nu än under modern tid än sedan elektriciteten kom. Med elen kom alla lampor som inte längre behövde stearin eller olja för att lysa upp. Man fick möjlighet att laga mat med el, och behövde inte ved för matlagningen. Man behövde inte längre ved och kamin för uppvärmningen. Istället kom olja och fossila bränslen att ersätta veden och kaminerna.  På samma sätt har ditigaliseringen kommit att förändra vårt samhälle och hur vi agerar när vi ska handla. Vi har inte längre så många fysiska möten längre, det kan man göra över Skype. Vi har e-mmail i stället för de "riktiga" brev man hade förut. Vi har telefoner som är digitala och som rings med digitala nät. Därför behöver även företagen alltid utvecklas i takt med utvecklingen.

Miljön viktig i dagens samhälle

Just nu går utvecklingen till det miljövänliga och hållbara. Det innebär att alltfler efterfrågar varor som har tillverkats på miljövänlig väg och som inte förstör naturen och jorden. Här kan man läsa mer om affärsutveckling och hur man tar till vara den egna personalens kompetenser i företaget på: https://www.företagsutveckling.nu.

15 Sep 2019

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.