Begagnade skrivare i nyskick, för ditt företag

Ingen orkar med en krånglande skrivare. När ditt företag hyr begagnade skrivare i nyskick ingår service, reparation och support, för ett enklare företagsliv.

Även om samhället blir allt mer digitaliserat finns det fortfarande ett behov av fysiska papper och utskrifter. Vissa handlingar lämpar sig bättre i pappersformat och andra behöver av sekretesskäl endast finnas i fysisk form. Oavsett varför ditt företag behöver en skrivare, kan det vara värt att titta på olika lösningar.

Att köpa in en företagsskrivare kan var mycket kostsamt, samtidigt som ni själva står med eventuella reparationskostnader. Eftersom skrivare på företag utsätts för högt tryck och mycket slitage är det oftast bara en tidsfråga innan den behöver repareras eller bytas ut. Då kan det vara värt att titta på möjligheten att hyra begagnade skrivare i nyskick.

Begagnade skrivare i nyskick drar ner kostnaden

När du hyr en skrivare ingår reparation, reservdelar och byte till en ny om skrivaren krånglar. Ditt företag kan välja att hyra nya eller begagnade skrivare. De begagnade skrivarna är i nyskick, men oftast något billigare att hyra. På så vis får du en skrivare där service ingår, men håller samtidigt nere kostnaden.

Att hyra begagnade skrivare kan även vara ett sätt att vara mer miljömedveten. När du hyr en begagnad skrivare bidrar du till att dess livslängd förlängs, istället för att den kastas bort. Den gamla miljöramsan “reduce reuse recycle” tar upp återanvändning som en av sakerna som minskar miljöpåverkan. Genom att återanvända begagnade skrivare gör ditt företag miljön en tjänst.

5 Oct 2022

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.