Är vi svenskar för godtrogna?

Väldigt många personer låter ett första intryck av en annan människa ligga till grund för en framtida relation – något som gäller både privat såväl som i andra sammanhang. Kort och gott – träffar man en annan person för första gången och fattar tycke för denna; ja – då kommer man också att indirekt lita på denne, trots att man kanske inte egentligen har en aning om vad personen i fråga går för.

Missförstå oss rätt här – vi menar inte att ett första intryck på något sätt är fel, denna instinkt kan leda en väldigt rätt i många fall också . det vi menar är att man måste vara lite mindre blåögd och lite mer cynisk i olika sammanhang och att man måste vara det på grund av den enorma utvecklingen inom ett område – nämligen bedrägeri.

Under senare år så har antalet anmälningar gällande bedrägeri ökat med 170 % och det är något som väl grundar vårt påstående ovan. Adderar vi dessutom att Sverige ligger i topp på den mindre smickrande listan över anmälda fall av bedrägerier så förstår man också att vi bör vara lite mer på vår vakt i olika sammanhang.

Dagens bedrägeri sker på nätet

Ska vi göra en relevant jämförelse här så kan du vid tanken på ett bedrägeri numera glömma den sedvanliga sol-och-våraren som knackar dörr och lurar av rika änkor deras pengar – idag så sker ett bedrägeri nästan uteslutande på internet och däri ligger också förklaringen till varför vi i Sverige ligger i topp.

Vi är ett välutvecklad teknologiskt land som ligger i framkant gällande användande av internet och de möjligheter som finns där; något som är toppen i e flesta fall – men som också gör oss sårbara. Kort sagt; dels så finns det brister gällande säkerhet på internet och dels så agerar många inkorrekt och exponerar sig för ett bedrägeri i onödan.

Med detta menar vi att man kanske öppnar ett mail från en okänd person som ber om kontonummer och så skickar man dessa, eller att man utan tvekan betalar en faktura för något man inte beställt; kanske så köper man även en produkt av en privatperson på Blocket som aldrig levereras. Tre typiska fall av ett bedrägeri – phising (mail som fiskar efter kontouppgifter) bluffakturor och vanliga privatpersoner som säljer saker som inte finns – och som man bör vara lite vaksam kring.

En grundregel här är att sluta vara så godtrogen. Även på internet gäller en enkel regel enligt följande: låter det för bra för att vara sant så är det också en uppenbar risk att det också är så och att det hela handlar om ett bedrägeri.

1 Dec 2016

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.